ارسال اين مطلب به دوستان

(( برای او که سخنانش امید می بخشید و یاس می زدود ))