ارسال اين مطلب به دوستان

(( امام خمینی با احدی تعارف و رودربایستی نداشت ))