علت اصلی کودتای ۲۸ مرداد بر می گردد به نهضت ملی مردم ایران علیه سلطه انگلستان جهت غارت نفت ملت ایران و این غارت محدود به مسائل اقتصادی نماند. کودتای ۲۸ مرداد ماحصل ۱۴ ماه جنگ نرم انگلیس و آمریکا علیه ملت ایران بود.
https://iichs.ir/vdcgyy9x.ak9tw4prra.html
iichs.ir/vdcgyy9x.ak9tw4prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما