علت اصلی کودتای ۲۸ مرداد بر می گردد به نهضت ملی مردم ایران علیه سلطه انگلستان جهت غارت نفت ملت ایران و این غارت محدود به مسائل اقتصادی نماند. کودتای ۲۸ مرداد ماحصل ۱۴ ماه جنگ نرم انگلیس و آمریکا علیه ملت ایران بود.
نام شما
آدرس ايميل شما