احمد امیراحمدی سال 1263ش در تهران متولد شد. او فرزند نقی آقا سرتیپ قزاقخانه بود. امیراحمدی تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس افتتاحیه و تربیت به پایان برد سپس به مدرسه قزاقخانه رفت و با درجه گروهبان دومی فارغ‌التحصیل و وکیل‌باشی فوج گارد سوار شد و پس از سه ماه به درجه گروهبان اولی رسید...
سپهبد احمد امیراحمدی
 
احمد امیراحمدی سال 1263ش 1 در تهران متولد شد. او فرزند نقی آقا سرتیپ قزاقخانه بود. امیراحمدی تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس افتتاحیه و تربیت به پایان برد سپس به مدرسه قزاقخانه رفت و با درجه گروهبان دومی فارغ‌التحصیل و وکیل‌باشی فوج گارد سوار شد و پس از سه ماه به درجه گروهبان اولی رسید.
 
امیراحمدی در 1327ق/ 1288ش در محاصره مجلس شورای ملی از مأموران محافظت از مجلس بود همچنین در نبردهای دولت با شیخ محمود ورامینی (یاغی) و نایب حسین کاشی شرکت داشت و در جریان جنگ جهانی اول مأمور مراقبت از کنسول روس و انگلیس در کرمانشاه شد و آنها را به سلامت به همدان رسانید و به درجه سروانی رسید و یک قطعه نشان درجه 4 « آنا» از طرف دولت روسیه به وی اهدا شد.
 
امیراحمدی در 1327 به درجه سرهنگی ارتقا یافت و در کودتای 1299 از یاران و همراهان میرپنج رضاخان و سیدضیاءالدین طباطبایی بود. او فرماندهی فوج سوار مرکز و فوج سوار تبریز را عهده‌دار بود و پس از کودتا به درجه سرتیپی ارتقا یافت.
 
با تغییراتی که در تشکیلات نظامی ایران به وجود آمد، ارتش جدید به 5 لشکر تقسیم شد که امیرلشکر امیراحمدی به فرماندهی لشکر غرب منصوب و در همان زمان برای سرکوب عشایر به لرستان حمله کرد و پس از پیروزی به درجه ذوالفقار که بالاترین نشان ارتش بود مفتخر شد.
 
در 1304 به ریاست امنیه کشور رسید و با حفظ سمت برای برقراری آرامش در آذربایجان به تبریز رفت و فرماندهی لشکر تبریز را برعهده داشت. امیراحمدی در جشن تاجگذاری رضاشاه حامل گرز سلطنتی بود.

امیرلشکر احمد امیراحمدی فرمانده لشکر غرب با نشان ذوالفقار
شماره آرشیو: 539- 1ع
 
در 1308 امیراحمدی به درجه سپهبدی مفتخر شد که نخستین و تنها سپهبد ایران در دوره رضاشاه بود او پس از مدتی مورد سوءظن و بی مهری رضاشاه قرار گرفت و کلیه مشاغل خود را از دست داد و تا شهریور 1320 که مجدد رضاشاه از او دلجویی و به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد، ریاست اداره اصلاح نژاد اسب را عهده‌ دار بود.
 
پس از خروج رضاشاه امیراحمدی در کابینه فروغی به وزارت کشور رسید و در کابینه قوام‌السلطنه و سهیلی وزارت جنگ را عهده دار بود، مدتی نیز حاکم نظامی تهران، فرمانده پادگان مرکز و بازرس ارتش شد. سال 1324 در چهار دوره دولت قوام‌السلطنه وزارت جنگ را برعهده داشت و پس از چندی بازنشسته و به عنوان سناتور انتصابی وارد مجلس شد و تا زمان فوت در این سمت باقی بود. سپهبد امیراحمدی در 1344 بر اثر بیماری سرطان فوت کرد.
 
https://iichs.ir/vdca.yn6k49nwy5k14.html
iichs.ir/vdca.yn6k49nwy5k14.html
نام شما
آدرس ايميل شما