اسنادی که در پی می‌آید نمایانگر آن است که زنده‌یاد جلال آل احمد در چند سال پایانی حیات تا چه میزان تحت رصد ساواک قرار داشته است؛ چه اینکه دستگاه امنیتی رژیم شاه دریافته بود که بسا رویکردهای اعتراضی در حوزه روشنفکری به وی ربط می‌یابد. این مجموعه را نیز به مناسبت پنجاهمین سال درگذشت آل احمد به شما تقدیم می‌کنیم. امید است که جلال‌پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
نام شما
آدرس ايميل شما