شاهد توحیدی
رویداد تشکیل، فعالیت و نهایتا انحلال حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان، از فصول درخور خوانش در تاریخ نظام اسلامی است. این حزب که درآغاز فعالیت خویش، محملی برای بروز سیاسی آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری و برخی اطرافیان و علاقه‌مندان به وی بود، رفته رفته به کانونی برای مخالفان شناخته شده نظام و رهبری آن مبدل شد و تقریبا می‌شد درآن، رد پای تمامی گروه‌های مسلح و تجزیه‌طلب در اطراف و اکناف ایران را مشاهده کرد.  همین امر موجب گشت که بانیان اولیه این تشکل از آن جدا شوند، با این همه آیت‌الله شریعتمداری همچنان به حمایت خود از این حزب ادامه داد و حتی آشوب آفرینیهای گسترده این گروه درتبریز و قم نیز نتوانست وی را به تبری از آنان متقاعد سازد. سرانجام با حضور جدی مردم و نیروهای مسلح کشور، این جریان سرکوب و برخی از صحنه گردانان آن از کشور گریختند.
تصاویری که درپی می آید، جلوه‌هایی از حیات و فعالیتهای حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان را در خود دارد.
نام شما
آدرس ايميل شما