کاری از: شاهد توحیدی
روزهایی که بر ما می گذرد،مشحون از یاد وخاطره مجاهدات امیر سرافراز ارتش اسلام وایران، سپهبد شهید علی صیاد شیرازی است وما بهتر دیدیم که حدیث ایثار وحق طلبی آن بزرگ را،باردیگر از زبان تصاویری بشنویم که از بهترین گواهان پایمردی آن یار رفته اند.نیمی از تصاویری که پیش روی دارید،تداعی گر روزهای دفاع مقدس ونیم ِ دیگر،مربوط به روزهایی است که او سرزمین ها ودشت های یادگارِ دوران جهاد را به پای روشنگری می پیمود وحدیث جهاد وشهادت را درگوش نسل جوان این مرزوبوم واگویه می کرد.امید آنکه مقبول افتد.
نام شما
آدرس ايميل شما