شاهد توحیدی

سردار نامدار ارتش ایران، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، ازجمله افسران متدینی است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اندیشه وعمل خود را در طریق این حرکت عظیم مردمی قرارداد. هم از این روی بود که پس از انقلاب، رهبران نظام اسلامی با اعتماد به وی او را در مناصب شاخص نظامی کشور گماشتند و همین امر موجب خدمات  و توفیقات فراوان گشت. تصاویری که به مناسبت سالروز شهادت امیر صیاد شیرازی به شما تقدیم می شود، در شمار عکسهای کمتر دیده شده اوست.
امید آنکه مقبول افتد.
نام شما
آدرس ايميل شما