اوراق پی‌آمده، اسنادی از حیات فردی و سیاسی شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس است. بخشی از آنها به خط خودِ آن بزرگ و برخی دیگر، خطوط نام‌آورانی است که درباره او نگاشته‌اند. امید می‌بریم که انتشار این مجموعه گران‌سنگ در سالگرد آن نماد اتحاد دین و سیاست، تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
نام شما
آدرس ايميل شما