وقتی احساس کردم که شاه داشت خسته می‌شد، موضوع زنان را پیش کشیدم و واقعه‌ای را که بالاخره فیصله یافته بود، گزارش دادم...
شغل شریف دلاّلی محبت در رژیم شاهنشاهی!
تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده
 
شنبه 28 تیر سال 1354
«...وقتی احساس کردم که شاه داشت خسته می‌شد، موضوع زنان را پیش کشیدم و واقعه‌ای را که بالاخره فیصله یافته بود، گزارش دادم. شاه از این موضوع دلخور شد، اما وقتی پرونده‌ای را که روی این موضوع آماده کرده بودم نشانش دادم، آرام گرفت.1»2
 
استقبال از محمدرضا پهلوی و فرح در یکی از سفرها
استقبال از محمدرضا پهلوی و فرح در یکی از سفرها
شماره آرشیو: 64981-275م
 
پی نوشت:
 
1. چندین روزنامه انگلیسی و آلمانی عکس‌هایی از دخترانی چاپ کرده بودند که به وسیله آقای ق... نامی به ژنو دعوت شده و از آنجا با وعده دستمزدهای کلان به تهران فرستاده می‌شدند. آقای ق... در مصاحبه با پلیس ژنو تکذیب کرد که از طرف شاه ایران یا کسی در دربار او کار می‌کند و ادعا کرد که دخترها صرفا برای سرگرمی خودش استخدام شده بودند؛ توضیحی که پلیس را ظاهرا راضی کرد.  
2. اسدالله علم، گفتگوهای من با شاه (خاطرات محرمانه امیراسدالله علم)، ج 2، تهران، طرح نو،‌ بهار 1371، ص 685. https://iichs.ir/vdcdsn0f.yt0fz6a22y.html
iichs.ir/vdcdsn0f.yt0fz6a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما