کاری از: شاهد توحیدی
 
عالم ربانی، مرحوم حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمدرضا موسوی گلپایگانی(قده) از مراجع نامدار دوره معاصر و نیز پیشتازان مبارزه با استکبار جهانی و نیز رژیم گذشته در ایران به شمار می رود. توجه توأمان آن بزرگ به مسائل و مشکلات ایران و نیز جهان اسلام در تمامی ادوار تصدی مرجعیت، به ایشان مکانتی ویژه و والا بخشیده بود.
 
آنچه پیش روی دارید، تصاویری از مقاطع گوناگون حیات آیت الله العظمی گلپایگانی است.
نام شما
آدرس ايميل شما