چهل سال از آغاز جنگ تحمیلی گذشت. با این همه سوگمندانه باید اذعان کرد که در تبیین ابعاد و زوایای این رویداد بزرگ، به گونه بایسته عمل نشده است. این قصور یا تقصیر در انجام وظیفه، از رسالت اهالی تاریخ‌پژوهی در این فقره نمی‌کاهد، بل وظیفه ایشان را دشوارتر نموده است.
در پاسداشت این حماسه جاوید، جلوه‌هایی گویا و مانا از آن را برگزیده‌ایم که در پی می‌آید.
نام شما
آدرس ايميل شما