به همت پژوهشکده تاریخ معاصر، تبیین متفاوت سیدمصطفی تقوی‌مقدم از انقلاب اسلامی در قالب کتاب «ایران در فرایند انقلاب؛ امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته» منتشر شد
تبیین متفاوت سیدمصطفی تقوی‌مقدم از انقلاب اسلامی منتشر شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر، کتاب «ایران در فرایند انقلاب؛ امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته» نوشته دکتر سیدمصطفی تقوی‌مقدم به همت انتشارات پژوهشکده تاریخ معاصر در شمارگان 1000 نسخه منتشر شد.
در مقدمه کتاب درباره هدف از انتشار کتاب آمده است: «برای تبیین انقلاب اسلامی اصولا نیازها و مطالبات بنیادین جامعه ایران در دوره 150 ساله منتهی به انقلاب، که در کش‌مکش میان جامعه ایران و حکومت قاجار و پهلوی پاسخ خود را نیافته و همچنان معوق مانده و پاسخ می‌طلبیدند، کدام بودند و چگونه شکل گرفتند؟ جامعه ایران برای پاسخ به آنها چه واکنشی‌هایی از خود نشان داده و چه جریان‌های فکری سیاسی بدین منظور شکل گرفته و نسخه تجویزی آن جریان‌ها برای پاسخ به آن نیازها چه بوده و بین آنها و نظام سیاسی بر سر آن مطالبات چه کش‌مکش‌هایی رخ داده است؟ چرا آن نسخه‌ها و آن کش‌مکش‌ها فرجام مطلوب جامعه را نیافتند و آن مطالبات همچنان معوق و بدون پاسخ ماندند؟ مبانی نظری و روش رهبری امام خمینی چه نسبتی با آن نیازها و مطالبات داشتند و چرا و چگونه به ایجاد انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی به عنوان پاسخ به مطالبات جامعه انجامید؟» نویسنده در پاسخ به این پرسش‌ها کتاب «ایران در فرایند انقلاب؛ امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته» را نگاشته است.
 
سیدمصطفی تقوی‌مقدم در بخش اول کتاب و در دو فصل، به چهارچوپ نظری پرداخته است؛ در فصل اول به عنوان فرد یا جامعه این موضوع را مطرح کرده و در فصل دوم از دیدگاه متفکران اسلامی معاصر دراین‌باره سخن گفته است.
 
در بخش دوم کتاب با عنوان «ایران؛ از تهدید موجودیت تا تأسیس جمهوریت» چهارچوپ نظری انقلاب مطرح شده است. در فصل اول، شکل‌گیری هویت ملی ایران، رویارویی با دنیای جدید، مدرن‌سازی امر سیاست، تغییر آرایش سیاسی جهان؛ ظهور نظام بین‌المللی دو قطبی، حکومت پهلوی؛ مدرنیزاسیون و چالش‌ها، امام خمینی و چالش‌های ایران معاصر؛ پاسخی متفاوت، شکل‌گیری اندیشه و شخصیت امام خمینی(ره)، مبانی معرفتی امام خمینی، نظریه‌پردازی سیاسی و در فصل دیگر همین بخش، انقلاب؛ روش‌شناسی کنش سیاسی امام خمینی، جریان‌شناسی سیاسی ایران در دهه‌های 1340 و 1350ش، راهبرد ویژه امام خمینی؛ بیدارگری عمومی و انقلاب، نظام‌سازی؛ مدیریت جامعه پساانقلابی، نرم‌افزار نظام؛ ساختار حقوقی مجال بحث و بررسی یافته‌اند.
 
در بخش آخر کتاب، نویسنده نتیجه‌گیری و تحلیل نهایی خود از موضوعات مطرح‌شده را ارائه کرده و به آسیب‌شناسی نظریه‌ها و دستاورد نظریه پژوهش پرداخته است. در این بخش نظریه توهم توطئه، توسعه و نوسازی، اصالت فرهنگی و ابزارانگاری نقد شده است.
 
تصویر روی جلد کتاب «ایران در فرایند انقلاب؛ امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته»
 
جهت تهیه کتاب «ایران در فرایند انقلاب» (امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته) به سایت فروشگاه کتاب پژوهشکده تاریخ معاصر یا مراکز پخش کتاب‌های این پژوهشکده در تهران و شهرستان‌ها مراجعه فرمایید.
https://iichs.ir/vdch-wni.23nkqdftt2.html
iichs.ir/vdch-wni.23nkqdftt2.html
نام شما
آدرس ايميل شما