کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

دزدی در وزارت آموزش و پرورش با اطلاع و حمایت خانم وزیر

27 اسفند 1401 ساعت 16:12

براساس سند ساواک به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ خانم شهشهانی، مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در اتاق رئیس کارپردازی وزارت آموزش و پرورش اظهار نمود: آقای موفقیان، معاون فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش، علنا می‌گوید که سوءاستفاده‌های من همه با نظر شخص وزیر بوده


پایگاه اطلاعرسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ براساس سند ساواک به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ خانم شهشهانی، مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در اتاق رئیس کارپردازی وزارت آموزش و پرورش اظهار نمود: آقای موفقیان، معاون فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش، علنا می‌گوید که سوءاستفاده‌های من همه با نظر شخص وزیر بوده و از این قسمت باکی ندارم و بی‌نهایت مورد لطف خانم وزیر می‌باشم. دلیل بارز آن تقاضای نشان از شاهنشاه آریامهر برای اینجانب می‌باشد. ضمنا سوءاستفاده و دزدی‌های فنی و حرفه‌ای موفقیان در اکثر محافل فرهنگی مسئله روز بوده و من جمله یکی از بازرسان ناحیه 8 اظهار می‌نمود که موفقیان در مجامع فرهنگی شایع نموده است که از بستگان علیاحضرت شهبانو فرح می‌باشد و اظهارنظرهای فرهنگیان در این مورد بر این است که موفقیان و خانم وزیر و آقای نخست‌وزیر بهائی بوده و به همین جهت آقای نخست‌وزیر به وزیر دادگستری دستور داده‌اند موضوع سوءاستفاده‌های آنان را مسکوت گذاشته و از تعقیب سوءاستفاده‌چیان فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش خودداری نماید. نظریه رهبر عملیات: هرگونه اقدام مستقیم در این مورد موجب شناسایی منبع می‌گردد. نظریه صحت و سقم مورد تأیید می‌باشد.[1]
 
 
ناصر موفقیان
ناصر موفقیان
شماره آرشیو: 2241-۵ع

تصویر سند ساواک درباره فساد وزارت آموزش و پرورش (۱۱ خرداد ۱۳۴۹)
 
پی‌نوشت:
 
[1] . بدون شرح به روایت اسناد ساواک، کتاب اول، ص 215.


کد مطلب: 24619

آدرس مطلب :
https://www.iichs.ir/fa/news/24619/دزدی-وزارت-آموزش-پرورش-اطلاع-حمایت-خانم-وزیر

تاریخ معاصر
  https://www.iichs.ir