کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اسنادی از حیات علمی، اجتماعی و سیاسی شهید دکتر مصطفی چمران

9 تير 1398 ساعت 14:00


آنچه پیش روی شماست اسنادی از زندگی دانشمند عارف، شهید دکتر مصطفی چمران، در ادوار گوناگون زندگی است. این مجموعه اسناد که عمدتا از دست‌نوشته‌های آن مجاهد نامدار تشکیل می‌شود، منظر او را درباره مقولات مهم علمی و سیاسی نشان می‌دهد.


کد مطلب: 7901

آدرس مطلب :
https://www.iichs.ir/fa/gallery/7901/2/اسنادی-حیات-علمی-اجتماعی-سیاسی-شهید-دکتر-مصطفی-چمران

تاریخ معاصر
  https://www.iichs.ir