پژوهشکده تاريخ معاصر 10 آذر 1401 ساعت 9:31 https://www.iichs.ir/fa/news/24329/سرکوب-مشارکت-سیاسی-مردم-رژیم-پهلوی-روایت-دکتر-موسی-حقانی-انتشار-مناسبت-روز-مجلس -------------------------------------------------- عنوان : سرکوب مشارکت سیاسی مردم در رژیم پهلوی به روایت دکتر موسی حقانی (انتشار به مناسبت روز مجلس) -------------------------------------------------- رضاخان مجلس را طویله نامید، مجلس جز ماشین امضا برای آن چیزی که پهلوی اراده می‌کرد، نبود. متن : https://iichs.ir/images/docs/files/000024/nf00024329-1.mp4