پژوهشکده تاريخ معاصر 9 خرداد 1403 ساعت 18:22 https://www.iichs.ir/fa/video/25354/رویکرد-تمدنی-اندیشه-سیاسی-امام-خمینی-رحمت-الله-علیه -------------------------------------------------- عنوان : رویکرد تمدنی در اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمت الله علیه) -------------------------------------------------- تمدن بالاترین سطح هویت فرهنگی است و رویکرد تمدنی باعث شد تا امام خمینی اندیشه خود را در تراز منطق یک تمدن تعریف کند متن :