پژوهشکده تاريخ معاصر 12 شهريور 1400 ساعت 18:03 https://www.iichs.ir/fa/news/20196/روایت-وزیر-امور-خارجه-بریتانیا-استعفای-رضاخان -------------------------------------------------- انگلیس مالک‌الرقاب سلطنت پهلوی؛ عنوان : روایت وزیر امور خارجه بریتانیا از استعفای رضاخان -------------------------------------------------- رضاشاه در شهریور 1320 علت استعفای خود را ناتوانی و کهولت و ضرورت حضور یک بنیه جوان‌تر در رأس امور عنوان کرد، اما فریدون کشاورز به نقل از آنتونی ایدن، روایت دیگری از این کار دارد متن : پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ پس از شهریور 1320 و اشغال ایران توسط متفقین، رضاشاه در متن استعفای خود نوشت: «نظر به اینکه من همه قوای خود را مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده‌ام، حس می‌کنم وقت آن رسیده که یک بنیه جوان‌تر به کارهای کشور بپردازد؛ بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض می‌کنم». این در حالی است که دکتر فریدون کشاورز در خاطرات خود دراین‌باره گفته است: «در رادیو بی‌بی‌سی، آنتونی ایدن در ابتدای ورود قشون متفقین، هنگامی که انگلیسی‌ها رضاشاه را از ایران خارج کردند، گفت که رضاشاه را ما آوردیم و رضاشاه را ما بردیم. من خودم این را به گوش خودم شنیدم».   شماره آرشیو: 64851پ