پژوهشکده تاريخ معاصر 25 اسفند 1398 ساعت 14:00 https://www.iichs.ir/fa/gallery/9727/2/رویدادهای-سالیان-نهضت-ملی-ایران-دریچه-دوربین-سیدمصطفی-مترجم-مدنی -------------------------------------------------- عنوان : «رویدادهای سالیان نهضت ملی ایران» از دریچه دوربین سیدمصطفی مترجم مدنی -------------------------------------------------- متن : زنده‌یاد سیدمصطفی مترجم مدنی در زمره عکاسانی است که وقایع مهمی از دوران نهضت ملی ایران را ثبت کرده است. حضور مداوم در منزل آیت‌الله کاشانی و همراهی و مصاحبت نزدیک با ایشان، مراوده با پایه‌گذاران اولیه جبهه ملی از قبیل: دکتر محمد مصدق، سیدابوالحسن حائری‌زاده، مظفر بقائی، حسین مکی و... و نیز ارتباط نزدیک با شهید سیدمجتبی نواب صفوی و اعضای شاخص فدائیان اسلام، موجب گشته که گزارش تصویری وی درباره وقایع این نهضت، از جامعیت برخوردار باشد. او پس از 28 مرداد، از عکاسی دست شست و دیگر بدان نپرداخت. تصاویر مدنی به گونه‌ای پراکنده، در تواریخ مربوط به نهضت ملی آمده‌اند، اما سوگمندانه در اثری تجمیع نشده‌اند. امید می‌بریم که در آینده، این مهم صورت پذیرد. تصاویری که پیش روی شماست، برخی عکس‌های سیدمصطفی مترجم مدنی از این دوره شاخص تاریخی است.