پژوهشکده تاريخ معاصر 19 دی 1399 ساعت 19:38 https://www.iichs.ir/fa/video/19466/زمینه-های-قیام-19-دی-1356-مردم-قم -------------------------------------------------- بخشی از سخنرانی دکتر موسی حقانی درباره: عنوان : زمینه‌های قیام 19 دی 1356 مردم قم -------------------------------------------------- قیام 19 دی 1356 در قم سرآغاز اعتراض‌هایی بود که در بهمن سال ۱۳۵۷ به سرنگونی رژیم پهلوی در ایران انجامید، اما اینکه چرا این قیام شکل گرفت و چگونه به سرنگونی رژیم منجر شد پرسشی است که دکتر موسی حقانی، محقق تاریخ و رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، در سخنرانی پیش رو به آن پاسخ داده است. ایشان نقطه شروع این قیام را به تحولات آبان 1356 بازگردانده و سلسله حوادثی را که در این هشتاد روز رخ داد از عوامل تسریع‌بخش سرنگونی رژیم پهلوی ذکر کرده است متن :