پژوهشکده تاريخ معاصر 29 فروردين 1395 ساعت 13:50 https://www.iichs.ir/fa/gallery/3550/2/دکتر-کریم-سنجابی-آیینه-تصاویر -------------------------------------------------- عنوان : دکتر کریم سنجابی در آیینه تصاویر --------------------------------------------------   متن : شاهد توحیدی در بیست و ششمین روز از فروردین ماه 1358، دکتر کریم بخت یار سنجابی وزیر خارجه دولت موقت ازسمت خویش استعفاکرد. وی اگر چه در آن دوران از ذکر علت واقعی استعفای خویش امتناع ورزید، اما بعدها از خلال خاطرات او و نیز چهره هایی چون عزت الله سحابی فاش شد که علت اصلی این کناره گیری ، اقدامات ایذایی ابراهیم یزدی درباره او بوده است. به این مناسبت تصاویری از ادوار گوناگون حیات وی ، درپی می آید.