پژوهشکده تاريخ معاصر 6 اسفند 1401 ساعت 17:02 https://www.iichs.ir/fa/news/24548/شاه-حتی-سگ-هایش-خود-برد-اما-هویدا-باقی-ماند-اعدام-شود -------------------------------------------------- عنوان : شاه حتی سگ‌هایش را با خود برد اما هویدا باقی ماند تا اعدام شود -------------------------------------------------- هویدا عامل وضع موجود در سال 13۵۷ خوانده و برای آرام کردن اوضاع بازداشت شد، درحالی‌که شاه حتی سگ‌هایش را با خود برد هویدا باقی ماند تا اعدام شود متن : هویدا عامل وضع موجود در سال 13۵۷ خوانده و برای آرام کردن اوضاع بازداشت شد، درحالی‌که شاه حتی سگ‌هایش را با خود برد هویدا باقی ماند تا اعدام شود. نمی‌شود پذیرفت شاه نمی‌دانست هویدا را اعدام می‌کنند و یا خود صدراعظم دوره اقتدار پهلوی هم گمان به نجات داشت! هویدا ماند و اعدام شد، عامل وضع سال ۱۳۵۷ به‌زعم شاه در همان ماه‌های پایانی بازداشت شد و آن سرنوشت را یافت، با وجود این، در کل چهل و اندی سال گذشته جریان سلطنت‌طلب وضع به‌وجودآمده بر اثر مدیریت هویدا را به عنوان کارنامه شاه می‌ستاید، ولی هیچ نمی‌گوید اگر این کارنامه مطلوب بود چرا شاه او را بازداشت کرد و اگر مجبور شد خادمی را برای ساکت کردن مخالفین عقوبت کند چنین اربابی که با نوکر وفادار و خادم این کند چگونه می‌شود ستایش کرد؟! به‌هرحال اگر حاصل مدیریت هویدا، که وضع سال‌های 13۵۶ و 13۵۷ بود به روایت جریان سلطنت‌طلب قابل ستایش و تمجید است که از آن به عنوان کارنامه پهلوی یاد می‌شود سؤال بنیادین آن است که چرا شاه به جای پاداش او را زندانی کرد و اگر که خائن بود حاصل مدیریت سیزده‌ساله یک خائن کارنامه درخشانی نمی‌شود...   فریدون هویدا، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از سال ۱۳۴۹ تا پیروزی انقلاب اسلامی، به عکسی از جنازه برادرش امیرعباس هویدا، منتشرشده در یک مجله فرانسوی، نگاه می‌کند