پژوهشکده تاريخ معاصر 27 اسفند 1401 ساعت 16:12 https://www.iichs.ir/fa/news/24619/دزدی-وزارت-آموزش-پرورش-اطلاع-حمایت-خانم-وزیر -------------------------------------------------- عنوان : دزدی در وزارت آموزش و پرورش با اطلاع و حمایت خانم وزیر -------------------------------------------------- براساس سند ساواک به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ خانم شهشهانی، مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در اتاق رئیس کارپردازی وزارت آموزش و پرورش اظهار نمود: آقای موفقیان، معاون فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش، علنا می‌گوید که سوءاستفاده‌های من همه با نظر شخص وزیر بوده متن : پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ براساس سند ساواک به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۹ خانم شهشهانی، مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در اتاق رئیس کارپردازی وزارت آموزش و پرورش اظهار نمود: آقای موفقیان، معاون فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش، علنا می‌گوید که سوءاستفاده‌های من همه با نظر شخص وزیر بوده و از این قسمت باکی ندارم و بی‌نهایت مورد لطف خانم وزیر می‌باشم. دلیل بارز آن تقاضای نشان از شاهنشاه آریامهر برای اینجانب می‌باشد. ضمنا سوءاستفاده و دزدی‌های فنی و حرفه‌ای موفقیان در اکثر محافل فرهنگی مسئله روز بوده و من جمله یکی از بازرسان ناحیه 8 اظهار می‌نمود که موفقیان در مجامع فرهنگی شایع نموده است که از بستگان علیاحضرت شهبانو فرح می‌باشد و اظهارنظرهای فرهنگیان در این مورد بر این است که موفقیان و خانم وزیر و آقای نخست‌وزیر بهائی بوده و به همین جهت آقای نخست‌وزیر به وزیر دادگستری دستور داده‌اند موضوع سوءاستفاده‌های آنان را مسکوت گذاشته و از تعقیب سوءاستفاده‌چیان فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش خودداری نماید. نظریه رهبر عملیات: هرگونه اقدام مستقیم در این مورد موجب شناسایی منبع می‌گردد. نظریه صحت و سقم مورد تأیید می‌باشد.[1]     ناصر موفقیان شماره آرشیو: 2241-۵ع   پی‌نوشت:   [1] . بدون شرح به روایت اسناد ساواک، کتاب اول، ص 215.