پژوهشکده تاريخ معاصر 26 بهمن 1393 ساعت 12:06 https://www.iichs.ir/fa/gallery/3304/2/جشنهای-دو-هزار-پانصدساله-شاهنشاهی -------------------------------------------------- عنوان : جشنهای دو هزار و پانصدساله شاهنشاهی -------------------------------------------------- متن : افتخار بلارشک   جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در تاریخ 20 مهر ماه 1350 در شیراز برگزار شد. این جشنها با هزینه گزاف و شرکت پادشاهان، رؤسای جمهور کشورهای مختلف، شخصیتها و مقامات داخلی با مراسم و تشریفات خاصی برپا شد و در نوع خود یکی از مجلل‌ترین جشنها بود. ناگفته نماند که مراسم و تشریفات آن توسط کشورهای خارجی برنامه‌ریزی شده بود به طوری که مهمانداران و خدمه هم از کشورهای بیگانه انتخاب شده بودند، که این مسئله خود با اصل فلسفه جشنها یعنی به نمایش گذاشتن ارزشهای ملی و تمدن ایران باستان مغایرت داشت.   اسناد ارائه شده متعلق به سالهای 1339 تا 1350 است. برطبق اسناد، وزارت دارایی خواستار مطرح نمودن طرح تصویبنامه اصلاحی مربوط به اختصاص نصف درآمد غیرمستقیم از اضافه نرخ نوشابه‌های الکلی برای مصارف جشنهای شاهنشاهی در هیئت دولت بوده و یک سال بعد یعنی در سال 1340 دولت به دلیل مضیقه مالی اقدام به تعویق جشنها نموده و نهایتاً در سال 1342 حسین علا  وزیر دربار از اسدالله علم نخست‌وزیر اتخاذ تصمیماتی را جهت تأمین اعتبار جشنهای شاهنشاهی خواستار شده است.   اسناد موجود حاکی از صرف این هزینه جهت ایجاد محل برگزاری جشن، پذیرایی از مهمانها اعم از رؤسای کشورها، پادشاهان و ایران‌شناسان از کشورهای مختلف، اعطای مدال یادبود جشن به شخصیتها و40 نفر از افسران شرکت‌کننده در مراسم جشن و...