پژوهشکده تاريخ معاصر 24 آبان 1401 ساعت 16:07 https://www.iichs.ir/fa/news/24285/پنجاه-جاسوس-روس-ایالت-خراسان -------------------------------------------------- عنوان : پنجاه جاسوس روس در ایالت خراسان -------------------------------------------------- من دیگر لازم نمی‌بینم که درباره سایر مأموران خودمان توضیحی بدهم، ولی همین قدر باید دانست که تنها در ایالت خراسان ما در حدود پنجاه مأمور مخفی داشتیم متن : پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ به‌رغم حمایت انگلستان از کودتا و روند قدرت‌گیری رضاخان، خاندان پهلوی با تبلیغات بسیار وسیع می‌کوشیدند چهره‌ای ضد بیگانه از خود به نمایش گذارند. بااین‌حال، شواهد موجود نشان می‌دهد که ساختار و سازوکارهای وقت برای مقابله با جاسوسی و نفوذ عوامل بیگانه عملا نتیجه‌ای دربرنداشت و کشور در تسلط بیگانه بود. در این رابطه کتاب آقا بکف، جاسوس سرشناس روسیه که اطلاعات او زلزله‌ای در ساختار اطلاعاتی روسیه و بسیاری از کشورهای منطقه ایجاد کرد، حائز اهمیت است. او در خصوص عمق و دامنه نفوذ جاسوس‌های شوروی می‌گوید:   من دیگر لازم نمی‌بینم که درباره سایر مأموران خودمان توضیحی بدهم، ولی همین قدر باید دانست که تنها در ایالت خراسان ما در حدود پنجاه مأمور مخفی داشتیم و چنان بر اوضاع مسلط بودیم که از یک نامه و یا یادداشت معمولی دولت ایران گرفته تا مهم‌ترین اسناد سیاسی کنسولگری انگلیس در بدو ورود یا در هنگام خروج از این ایالت محال بود از نظر ما مخفی بماند.[1]   پی‌نوشت --------------------------------------------------- [1] . خاطرات آقا بکف، ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات پیام، 1357، ص 119.