پژوهشکده تاريخ معاصر 22 آبان 1401 ساعت 15:49 https://www.iichs.ir/fa/news/24276/مشکل-همیشگی-دولت-های-رژیم-پهلوی -------------------------------------------------- عنوان : مشکل همیشگی دولت‌های رژیم پهلوی -------------------------------------------------- جمشید اشرفی در صحبت‌هایی که با هم داشتیم از هرج‌ومرج‌هایی که بر اثر ریخت و پاش و مخارج زائد و غیر عاقلانه دولت ایران به‌وجود آمده اظهار ناراحتی می‌کرد متن : پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ پرویز راجی، سفیر ایران در لندن، دیدار خود با معاون وزارت اقتصاد و دارایی در بهمن 1355 را این گونه شرح داده است:   جمشید اشرفی در صحبت‌هایی که با هم داشتیم از هرج‌ومرج‌هایی که بر اثر ریخت و پاش و مخارج زائد و غیر عاقلانه دولت ایران به‌وجود آمده اظهار ناراحتی می‌کرد و می‌گفت: ما به‌قدری بی‌حساب و کتاب عمل می‌کنیم که هیچ وقت نشده کسر بودجه نداشته باشیم؛ چه آن موقع که کل درآمد ارزی ایران 26 میلیون دلار بیشتر نبود، چه وقتی که درآمد ارزی به 46 میلیون دلار رسید، و چه سال گذشته که حدود 20 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم.1   پی نوشت ---------------------------------------- 1 . پرویز راجی، در خدمتگزار تخت طاووس، تهران، اطلاعات، 1364، ص 48.