کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

اسنادی از حیات و خاندان شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس

12 آذر 1399 ساعت 14:00


اوراق پی‌آمده، اسنادی از حیات فردی و سیاسی شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس است. بخشی از آنها به خط خودِ آن بزرگ و برخی دیگر، خطوط نام‌آورانی است که درباره او نگاشته‌اند. امید می‌بریم که انتشار این مجموعه گران‌سنگ در سالگرد آن نماد اتحاد دین و سیاست، تاریخ‌پژوهان معاصر و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.


کد مطلب: 17386

آدرس مطلب :
https://www.iichs.ir/fa/gallery/17386/2/اسنادی-حیات-خاندان-شهید-آیت-الله-سیدحسن-مدرس

تاریخ معاصر
  https://www.iichs.ir