Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

Məhşid Musəvi

 

Əhməd Şah Qacariyyə sülaləsinin sonuncu padişahıdır ki onilə Qacarların  hökmranlığı başa çatır. O Qacarların İrandaki 120-illik padişahlığının varisidır. bir padişahlığ ki Ağa Məhəmməd Xandan Məhəmməd Əli Şahadək Təcrübə edib və özünün son illərində bir 21Yaşında uşağa miras yetişmiş idi.Məhəmməd Əli Şahın qısa amma sərgüzəştlı padişahlığı hicri Qəməri 1327 – də Tehranın fəthi və onun Rusiyanın Zərgəndədəki səfirliyinə sığınmağilə ki İngiltərəlilərin razılığila baş verdi sona çatdı və Əhməd Mirza ki bir il Nasiruddin Şahın terrorundan sonra dünyaya gəlmişdi 12 yaşında Tehranın fatehləri tərəfindən padişahlığa seçildi və yaşının azlığına görə bir nayibussəltənənin nəzarəti altında qoyuldu ki onuda Tehranın fatehləri seçmişlər idi. Əhməd Mirzanın padişahliğa seçilməsi səbəb oldu ki o ata anasından ki qərar verilmişdi İran torpağın tərk eləsinlər ayrıla və padişahlığ sarayına gedə ki bu ayrılıq iki tərəfin xususiylə Əhməd Şahın ağlıyıb üzgünlüğü ilə bərabər idi ki istəmirdi ata anasından uzaq gala.

 

Əhməd Şah 7 il səltənətdən sonra tac qoydu amma onun tac qoyması birinci dünya muharibəsilə təsadüf elədı ki dünyanı və İranı bitərəflik elən etməklə belə bürüdü  və İranın bir hissələri Rus və İngiltərə qoşunundan əlavə Osmanlı qoşunu tərəfindən tutuldu.

 

Birinci dünya muharibəsinin sona çatması İrana və Orta Doğuya yaxşı bir dövrə girmək deyilidi. Hindustanı saxlıyıb qorumaq, reqyonun daxili bazarlarına tamah, neftə əl çatma və Bolşovizm təhlükəsilə qarşıya durma İngiltərə müstəmləkəçiliyinin İranda və Orta Doğuda dörd əsas fəaliyyətin təşkil edirdi.Lord korzon (İngiltərənin o zamandaki xarici işlər naziri) 1919 – cu il İrandaki muqavilənin ardınca idi ki onun həyata keçirilməsilə İran aydın şəkildə İngiltərənin müstəmləkəsinə çevrilirdi. Nəhayətən xalqın qarşı durması və Əhməd Şah tərəfindən muqaviləyə qol çəkilməməsi bu muqavilə pozuldu. və İngiltərəlilər bir ayrı planın icrası ardınca idilərki keçmiş gəlirləri İngiltərəyə ən az xərc və ən az beynəlxalq həssasiyyətlə doğruldurdu. Qudrətli bir hakimiyyətin qurulması və bir hərbi diktatorun iş ütünə gəlməsi bir plan idir ki Loyd Corc İngiltərənin baş naziri kimi adamlar, Ser Viniston Çerçil və Britaniyanın Hindustan Hakimiyyəti və İngiltərənin İntelicens servis adlı kəşfiyyat təşkilatı ondan himayə edirdilər. beləliklə 1299-cu il 3 İsfənd kodotasının həyata keçirilməsinə və Rza xan Pəhləvinin qudrətə Çatmasına və nəhayətən Qacarların soyundurmasına zəmin yarandı. Əhməd Şah şəmsi 1307- ci ildə bir halda ki heç zaman Pəhləvi Padişahlığın tanımadı Fransisdə gözün dünyadan yumdu və sifarişi əsasında onun cəsədi Kərbəlaya intiqal olub və orada torpağa tapşırıldı.

    Bu toplum Əhməd Şahın uşağlığdan padişahlığadək seçilmiş şəkillərindən ibarətdir ki öz növbəsində çox maraqlı və görməlidir .Umidliyik ki çağdaş tarix tədqiqatçılarının nəzəri diqqətini cəlb edə. 

تاریخ : 2016.02.08 11:39
 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Mirza uşağlığda (körpəlikdə) 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah –e Qacar Avropada 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah və Qardaşları İtaliyada Məhəmməd Əli Şahın cəsədinin İtaliyada muşayiət etmək mərasimində 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah Avropiya birinci səfərində İstanbulda əylənən zaman. 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah – e Qacar Avtomobilə minərikən Avropa Səfərində 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah – e Qacar saray adamlarilə birlikdə 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah –e Qacar , Məhəmməd Həsən Mirza vəliəhd bir təyyarədən görüş zamanı.

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah –e Qacar saray adamlarilə birlikdə 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah –e Qacar yeniyetməliyində Şahlığ paltarında 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şahın salam mərasimi yetkinləşməkdən öncə 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah Gülüstan Sarayında Mərmər Taxtında əyləşən zaman

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah formal hərbi geyimində qılıcla 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah –e Qacar və Məhəmməd Həsən Mirza vəliəhd bir sıra rical əyan və ölkə başçılarila. 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah –e Qacar və Məhəmməd Həsən Mirza vəliəhd bir sıra sinifdaşları və məəllimlərilə.

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah –e Qacar yeniyetməliydə bir sıra saray adamlarila birlikdə. 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah –e qacar şahlığın başlanğıcında 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Məhəmməd Əlı Şah və bir neçə saray adamlarından Bağ – e Şahda neçə gün Məclisin bombardumanından öncə 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah uşağlığ yaşlarında qaplan ovlamaqdan sonra 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Şah uşağlığda 

 • Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhmaəd Şah uşağlığdan padişahlığa – dək

  Əhməd Mirza 12 yaşında 

مشاهده مطلب
комментировать
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •