ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

Mehdi Cənqruy

 

Əşrəf Pəhləvi hicri Şəmsi 1298-ci ilin Aban ayının dördündə Tehranın Sənqləc Məhəlləsində 5 saat qardaşı Məhəmməd Rza dan sonra dünyaya gəldi. atası Rza Xan o və qardaşı dunyaya gələn zaman  tanınmaz bir kimsə idi. və Qazzaq ordusunda polkovnik dərəcəsi varıidi. anası Tac-ul-muluk Ayrımlı Russia koçərilərindən sayılırdı ki bolşovik Inqilabından sonra ailəsilə İranın Azərbaycanına köçmüşdü.

 

Əşrəf Pəhləvi 17 yəşında Əli məhəmməd Qəvam İbrahim xan Qəvamul  mülk-i Şirazi oğlunun nikahına düşmüşdü Əşrəf ilə Əli Qəvamın evlənməsi siyasi bir şəraitdə istənilmaz şəraitdə Əşrəf Pəhləviyə təhmil olundu. o bu evlənməyin xatirəsindən acılıqla soz açır: “ bir halda ki ağköynək əynimdə var idi, toy mərasimindəki mənilə şəmsə tədrük olunmuşdu evlənməyə məcbur oldum. Qara paltar geysəydim daha »uyğunidi« Əşrəf Pəhləvilə Əli Məhəmməd Qəvamın birgə həyatı  6 il çox davam etmədi və 132-ci ildə rəsmi şəkildə boşanmaqa gətirib çıxardı bu evlənmənin məhsulu Şəhramdır ki Pəhləvi niya soyadı özünə seçib .Əşrəf Pəhləvinin Misrə səfəri ardınca və onun Əhməd Şəfiqlə tanışolması onların evlənməyinə zəmin yaratdı. Əhməd Şəfiq bir.

 

Misirli tacir idi. o Şəfiq Paşa Xədiv Abbaş  Helminin büro başçısının oğlu idi  ki Məlik Fuadın padişahlığa seçilməsindən sonra Misirdən sürğun olub və Avropada yaşadı. Aşrəf Pəhləvi və Əhməd Şəfiqin evlənməsi 1322- ci ildə baş verdi . amma bu evlənməkdə zavaldan amanda qalmadı. və onlar 1329- cu ildə iki tərəfli razılıqla rəsmi boşanılmaqla bir-birindən ayrıldılar. Əhməd Şəfiq 1355- cı ildə xərçəng xəstəliyi ilə öldü və övladları Şəhryar və Azadə Şəfiq soy adı özlərinə seçdilər.

Əşrəf Pəhləvinin üçüncü əri Mehdi Buşehri idi. atası Cavad Buşehri Buşehrin nufuzlu ailələrindən sayılırdi. Mehdi Buşehri incə sənət festivallarının müdülər heyəti başçısı idi. o məhəmməd Rza Pəhləvinin rejiminin ömrünün sonlarında »Sazman-e Gostəreş-e sinəmayi« (kino Filim yaymaq təşkilatı)-nın binasın qoydu və neçə müştərək kino film dünyanın məşhur Actiyorlarila İranda tədarük elədi.

 

Pəhləvinin padişahlığı dövründə heçqadın əşrəfcə daxili və xarici siyasətdə rol yaradıcı deyildi. O 1332-ci ilin 28 Mordad Kodotasında əsas rolu oynadı . O İranın beynəlxalq siyasətlərindədə müdaxilə eliyirdi. çoxlu xarıci müsafirətlərə gedirdi və qardaşı tərəfindən İranla düşmən dövlətlərlə müzakirələr aparırdı. örnək ücün Əşrəf sonrakı illərdə İranla Kitay Xalq Cumhuriyyətinin arasında əlaqələrin qurulmasında əhəmmiyyətli simalardan idi. O həmidə 1950-ci illərdən etibarən İranın B.M.T – dəki Numayəndəlik Heyətinin əsas üzvlərinidən idi .

 

Onun birinci planlarından o idir ki mətbuatdan faydalanarak eliyə bilə Məhəmməd Rza – ya siyasi baza Tədarük eliyə və bu məqsədlə bir maraqli baş katib tapmaqla və sarayın mali yardımı ilə, İttilaat qazetin sarayın jurnalına çevirdi .

 

Əşrəf Pəhləvi siyasi qərar çıxarma piramidinin başında qərar tuturdu. Və qardaşının şəxsi həyatında müdaxilə eliyirdi belə ki Şah ilə Məlikənin arasında nifaq odu salırdı və  habelə gərar çixarmalarda əsas yolu göstərirdi və fikirin qardaşına təhmil eliyirdi və gücü o gər idi ki Məhəmməd Rza Pəhləvi onun qarşısında dayana bilmirdi.

 

Bir zaman Əşrəfə » Rza Şahın Qara Ördəyi« diyərdilər , amma sonralar Fransisli Qəzetçilərindən biri ona » Qara Pələng « ləqəb verdi. bir ləqəb ki onun eşidməsindən şad olardı. Əşrəf Öz xatirələrində e’tiraf eliyib ki bu ləqəbdən xoşu gəlib və Önu öz sifətlərinə uyğun bilir.

» Elberto Bilici« bir qəzetçi ki əşrəfin yaşayışı barədə bir izahat yazıb ona o »Fitnə Anası« ləqəbi verib . bu ləqəb Əşrəfin qəzəbinə səbəb olub və onun fikirincə ondan bir sadismi istəhli olan bir cinsi xəstədən başqa , heç bir müsbət xususiyyət göstərilmiyib.

تاریخ : 2016.02.08 11:17
 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  A19-554

  Əşrəf Pəhləvi

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn1392-11

  Əşrəf pəhləvi (xeyr xahlıq cam) ın mahmud lacəvərdiyə hədiyyə verən halda 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn1391-11

  Əşrəf Pəhləvi Tehrandakı insan huquqları Konfransının başçılığı mənsəbində 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  A  63-554

  Kərim Paşa Bəhaduri (Fərəh Pəhləvinin bürosu başçısı) 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

       A  28-554

  Əşrəf Pəhləvi və Əsədullah  Ələm 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  Əşrəf Pəhləvi Padişahlığ ictimai Xidmətlər orqanının əminlər heyətinin başçısı və sair üzvləri Məhəmməd Rza Pəhləvilə görüşdə 1- Əbdullah-i Riyazi 2- C`əfər Şərif  İmami 3- Cəmşid Amuzqar 4- Əşrəf pəhləvi 5- Mənuçehr  İqbal 6- Məhəmməd Rza Pəhləvi 7- Əlinəqi Alixani 8- Hadi Hidayəti 9- Mənuçehr Şahquli 10- Cəvad Aştiani 11- Məhəmməd Səfi Əsfiya  12- Mustəfa Misbah zadə 13- yusif Xoşkiş 14- Nüsrətullah kasemi 15- Tahir Ziyai 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

          209-554

  Yol Brayner Amerikalı Artist bir kinofilm icra Zamanı İsfahanda Əşrəf və Şəhnaz Pəhləvinin yanında 1- İbrahim parsa (İsfahanın ostandarı)2- Cavad Məsudi 3- yol brayner 4- Əli İzədi 5- Leyla Cəhanara (Əmir Ərcmənd ) 6- Əşrəf Pəhləvi 7- Nüsrətullah kasemi 8- Şəhnaz Pəhləvi 9- Şəhryar şəfiq (Əşrəf Pəhləvinin oğlü) 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn  1401-11

  Əşrəf Pəhləvi Uqanda müsafirətində və o ölkənin presidenti İdi Əmin ilə görüşdə 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn  1403-11

  Əşrəf Pəhləvinin Kürt Vald Haym B.M.T-nin baş katibi ilə görüşdə 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  92-554

  Əşrəf Pəhləvi S.S.S.R müsafirətində o ölkənin baş naziri Nikita Xürüş çof ilə görüs zamanı 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn 162-11

  Məhəmməd Rza və Fərəh pəhləvi İngiltərənin məlikəsi və həyat yoldaşı ilə birgə İngiltərənin Tehrandakı səfirliyinin rəsmi qonaqlığında sağdan : prəns Filip (İngiltərə məlikəsinin həyat yoldaşı) Əşrəf  Pəhləvi Mehrdad Pəhlbəd, Məhəmməd Rza Pəhləvi , ll Elizabet (İngiltərə məlikəsi) və Fərəh Pəhləvi 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  A 1355-11

  Əşrəf Pəhləvi S.S.S.R musafirətində və Leonid Brejnef o olkənin başçılar heyətinin sədrilə görüşdə 1- Təhmurəs Adəmiyyət (İranın S.S.S.R dəkı səfiri) 2- Əşrəf pəhləvi 3- Leonid Brejnef 4- Əli İzədi 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  A 179-554

  Əşrəf Pəhləvi kitay musafirətində Çoenlay o ölkənin baş naziri yanında 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  A 104-554

  Əşrəf pəhləvi və Mehdi Buşehri onun üçüncü əri Təxt-i cəmşiddən görüş zamanı 1- Əşrəf pəhləvi 2- Mehdi Buşehri 3-Cavad Aştiyani 4- Firidun  Təvəlla (şair) 5- kərim vərhəram 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

       əyn 1346-11

  Əli Əsğər Hikmət Hafizin türbəsində Əşrəf Pəhləvinin falına baxmaq halında (1327) 1- Əhməd Şəfiq 2- Əşrəf pəhləvi 3- Əli Əsğər Hikmət 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

   əyn 1352-11

  Əsrəf Pəhləvi başnazir Əhməd qəvam və birsıra kabinet üzvlərilə birgə bir mərasimdə müşarikət zamanı 1- Əşrəf Pəhləvi 2- Əhməd Qəvam 3- Mənuçehr Eqbal 4- Şəm suddin Əmir Əlayi 5- Əhməd Əmir Əhmədi 6- Ruqəyyə qəragözlü (Nasirulmülkün qadını) 7-Fəzlullah  zahidi 8- səhamuddin qəffari (zuka uddölə) 9- Məhəmməd Əli Homayun-e cah 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn 2071-11

  Əşrəf pəhləvi və ikinci əri Əhməd Şəfiq  

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

        A63-554

  Əşrəf Pələvi Misir müsa – firətində , ö ölkənin padişahlğ ailəsi üzvlərinin arasında 1- Əşrəf Pəhləvi 2- Məlik Faruğ (Misir padişahı) 3- Faizə (Fuziyənin bacısi) 4- Fuziyə (Məhəmməd Rza Pəhləvinin birinci qadını) 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn 1360-11

  Əşrəf Pəhləvi və Əli Məhəmməd Qəvam evlənmək günündə

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn 1361-11

   Əşrəf Pəhəvi özünün ələ öyrənilmiş iti ilə birgə padişahlığ saraylarının birinin çevrəsində 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn 1044-11

  Məhəmməd Rza və Əşrəf Pəhləvi  

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn 1364-11

  Əşrəf Pəhləvi 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  əyn 1933-1

  Rza Şah və Əşrəf  pəhləvi Juhans burqda sürgün zamanı 

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  Q62-144

  Sağdan : Əşrəf , Şəms  Rza Xan sərdar sepəh və Məhəmməd Rza Pəhləvi  

 • ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  ƏŞRƏF PƏHLƏVİ

  4720-4

  ƏŞrəf Pəhləvi 

مشاهده مطلب
комментировать
 • 0
 • 1
 • 0
 •  
 •