MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

İbrahim Hədidi

 

 Hicri şəmsi 1283-cu ildə Tehranın tacirlərilə Belcikalı Cozef Noz(İranın gömrük başcısı)-un arasında çaxnaşmanın artması ardınca Əhməd Əlaüddölə,Tehran hakimi, Əbdülməcid Mirza Eynoddolənin (sərdəzəm) göstərişilə qəndin bahalanması mahanasila Tehran tacirlərinin bir iddəsini hakimiyyət idarəsinə çağırıb və çox təşər və toxuncdan sonra onları ağaca bağladı,bu iş bazarın bağlanmasına və xalqın şah (İmam xumeyni) məscidində toplanmasına səbəb oldu.Belə ki,Tehranın şöhrətli din alimləri,ruhanilər və vaizləri(din xadimləri)Ayətullah Məhəmməd Təbatəbai və Ayətullah Əbdullah Behbəninin rəhbərliyilə tacirlərdən himayə üçün ayağa qalxıb və Şah Məscidində toplandılar dövlət məmurları toplananlara hucuma keçərək onları dağıtdılar etiraz edənlər canlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması və hər tür təcavüzdən amanda qalmaq üçün Əbdüləzim Həzrətlərinin turbəsinə sığındılar və orada təhəssün etdilər.Ertəsi gün Şəhabüddölə və Məcdüddölə Müzəffərəddin Şah tərəfindən təhəssün eliyənlər ilə müzakirəyə məmur oldu. Şahın tapşırığın Ədalətxananın təsisinə dair onlara yetirdi ki bəstin sona çatmasına və təhəssun eliyənlərin Tehrana qayıtmasına səbəb oldu. amma üç aydan sonra Ədalətxananın qurulmasından bir iz göstərilmədi.

 

Din alimləri və vaizlər yenədə mənbərələrdə və möizə məclislərində şahı və onun sədrəzəmi Eynüddöləni pisləməyə başladılar nəticədə Tehranın xalqı və tacirləri etirazçı alimlərin göstərişilə İngiltərənin səfirliyinə tərəf getdilər və orada bəstə girdilər və alimlərdə Qum şəhərinə tərəf yola düşüb və e`lan etdilər ki Ədalətxananın qurulması haqqında şahın əlyazması sadir olması, Eynüddölənin sədarətdən çıxarılması,Məclisin təsisi və Məşrutə hakimiyyətin qurulmasına qədər bəstdən əl çəkmiyəcəklər.Bir aydan sonra nəhayətən 1289-cu hicri ilinin Mordad ayının 13-də Müzəffərəddin şah əlyazma sadir eləməklə təhəssünçülərin istəklərinə boyun qoydu və bu iş din alimlərinin Qumdan qayıtmasına,təhəssünçülərin İngiltərə səfirliyini tərk etməsinə və Məşrutə hakimiyyətinin qurulmasina səbəb oldu.

تاریخ : 2016.02.08 10:57
 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn513-1

  Məşrutiyyətin fərmanı tacirlər və kəsbkarların numayəndələrinin əlində 1-Əli Məhəmməd Sərraf Esfəhani

  2- Məhəmməd Tağı Şahrudi 3-Məhmud Şerkət-e Mottəfeq

  4- Əhməd Zərgərbaşı 5- Bağır Baqqal 6- Həsən şalçı 7-Məhəmməd bağır kaşani 8-Əbdurrəhim Ərbab 9-? 10-Məhəmməd İsmayıl Qəzvini 11-Məhəmməd buşehri(Moinottoccar)12-Məhəmməd Əli Şalfuruş 13-Məhəmməd İsmayıl Mağazə 14- Hoseyn Məhdəvi (Əminozzərb) 15-? 16-? 17-Məhəmməd Hüsen Damad 18-Məhəmməd Sərraf-e Tehrani 19-Əhməd Murtəzəvi 20-Əbdulmütəllib kürdüstani 21-Möhsün məhdəvi

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn539-4

  Məşrutəçilər İngiltərə səfirliyinin duvarının yanında təhəssün günlərində

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn1287-1

  Məşrutəçilərin İngiltərə səfirliyində təhəssünü

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn234-4

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn1286-1

  Məhəmməd Tağı Bonəkdar və təhəssun eliyən məşrutəçilər İngiltərə səfirliyində yemək qablarının  yanında

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn1285-1

  Mohəmməd Tağı Bonəkdar və təhəssun eliyən məşrutəçilər İngiltərə səfirliyində pilov qazanlarının yanında

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn3911-1

  Tehranın bəzzaz camaatının İngiltərə səfirliynədə təhəssünü

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn6771-1

  MƏhəmməd Tağı Bonəkdar və Tehranın bəzzaz  camaatı İngiltərə səfirliyində təhəssün zamanı

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn6772-1 Məşrutəçilərin İngiltərə səfirliyində təhəssunu

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  z1494-115

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn4598-4

  Məşrutəçi ruhanilər Mirza Mohsen sədrololəmanın evində

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn4850-4

  Məşrutəçilərin Osmanlı səfirliyində təhəssunü

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  2061-124

  Məşrutəçilərin Osmanlı səfirliyində təhəssunü

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn4207-4

  Məşrutəçilərin Osmanlı səfirliyində təhəssünü

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn3796-4

  Alimlər və ruhaniləri Qumdan qayıdanda qarşılama

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  5645-1

  Belcikalı Cozef Noz və bir iddə İrandakı xaricilər və onların ailə üzvləri ruhani və ayrı-ayrı millətlər geyimiylə bir məclisdə

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  T188-124

  Azadlıq istiyənlər və məşrutəçilər  Şahbağı həbsində

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn4900-1

  Əhməd

  Əlauddolə

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn5589-1

  Əhməd-e

  Əlaoddole Tehranın hakimi

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  4573-1

  Əbdolməcid Mirza Eynoddolə sədrəzəm və onun kabinetinin üzvləri 1-Xəlil-e Səqəfi 2-Soltan Əlixan vəzirə Əfxən 3-İsmayil Momtazoddolə 4-Əbdolməcid Mirza Eynoddolə 5-Rza Ərfə 6-Məhəmməd Mirza Şəmsolməlik

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn600-1

  Sultan Əbdulməcid Mirza Eynoddolə

  (sədrəzəm)

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn3265-1

  Muzəffərəddin şah-e Qacar

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn4645-1

  Mortəza Sənioddole

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn4644-1

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn320-8

  Seyid Cəmal Vaez-e Esfəhani(Cəmalzade)və Mirza Mostəfa Aştiyani məşrutəçi vaiz və ruhanilərdən

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn47-8

  Ayətullah Məhəmməd kazəm-ə Xorasani Məşrutə havadarı olan mərc`ələrdən

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn6829-1

  3 nəfər Məşrutə havadari alim və mərcə sağdan Molla Əbdullah Mazəndərani, Mirza Hüseyn Ağa Nəcl Xəlil, Axund Məhəmməd kazem xorasani

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn742-4 Seyid Camal Vaez-e Esfəhani Məşrutə dövrü vaizlərindən

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn770-4

  Ayətullah Məhəmməd kazem xorasani Məşrutə Dövrü alimlərindən

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn6773-1    Ayətullah Seyid Məhəmməd Təbatəbai

 • MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  MƏŞRUTƏDƏ TƏHƏSSÜN

  əyn1571-1   Ayətullah Əbdullah Behbəhani

مشاهده مطلب
комментировать
 • 0
 • 0
 • 0
 •  
 •