Məqalələr

  Məhəmməd rzanin Fuziyə ilə nikah mərasimi

  Pəhləvi sarayının birinci gəlini , Misir padşahı Məlik Fuadın qızı və Məlik Faruğun bacısı , Fuziyə idi . bu evlənmək köksüz pəhləvi soyuna beynəlxalq vichə qazanmaq və orta şərqdə olan İngiltərə tərəfindən təyin olunmuş iki ailə sadəcə Misir padşahı sülaləsi və yeni yaranmış pəhləvi sülaləsi arasında əlaqə yaratmaq məqsədilə baş verirdi və...
  2014.2.1 13:35

  ənzəli baliqçilarinin üsyani

  Ənzəli balıqçıları 30 Aban 1285/21Noyabr 1906/4 Şəvval 1324 Liyanazof imtiyazına etiraz üçün teleqrafxanda təhəssün elədilər.bu imtiyaza əsasən hər nə halal balıq ovlansaydı daxili istehlaka sərf olunurdu.balıqçılar tərəfindən bir növ balıq ovlanırdı ki Gilanlılar ((Suf)) və ruslar ((surak)) adlandırırdılar .bu balıq pullu idi amma iki böyök dişi var idi , bu səbəbdən Gilanlılar onu haram bilirdilər. balıqçılar məcbur...
  2014.2.1 13:26

  istiqrazi bankasi və cəhaniyan ticarətxanasi

  Cəhaniyan ticarət və sərraflıq muəssisəsi Qacar dövrü İranın ənetibarlı malivə kredit muəssisələrindən sayılırdı . Bu muəssisə qəməri 1312,miladi 1894 –cü ildə Yəzdin zərtüşti feodallarından olan XosrovşahCəhan və qardaşları Pərviz , Qudərz, Rüstəm və Bəhramın vasitəsilə formalaşdı və ümdə fəaliyyətləri ticari və sərraflıq işlərində mərkəzləşmişdi...
  2014.2.1 11:31

  ingiltərə, rza xan və xəzəlin təslim olmasi

  Sex Xəzəl, Bəni Kəb qəbiləsindən və İranın İngiltərə yonətimli adamlarından idi ki məşrutə dövründən etibarən, Xuzistan ostanında İranın siyasi hadisələrində əhəmmiyyətli rolu olmuşdu o məşrutiyyət inqilabından havadarlıq elədi və ikinci dünya muharibəsində İngiltərəyə dəyərli yardımlar elədi . beləliklə, o eliyə bildi...
  2014.2.1 11:22

  Əşrəf Pəhləvi və 1953-cü İran zərbəsini

  21 iyul 1952-ci il hadisələri sonra , Əşrəf amerikalılar Mossadeq və İran neft Milli Hərəkat şübhəli ki, həyata keçirilir . Buna görə də, o Mossadeq rəhbərliyi pozmağa Amerika ilə əməkdaşlıq etmək qərarına gəlib . Eisenhower Amerika prezidentliyi güman bilər-ci ildən , xüsusilə də kommunizm təhlükəsi daha çox təklif edir. Əşrəf yalan məlumat...
  2014.1.29 10:08

  1350 - torpaq islahatı 1330 Üç mərhələdən

  1959-cu ildə ABŞ hökuməti və daxili böhranlar təzyiq altında Məhəmməd Rza Pəhləvi iqtisadi və sosial məsələlər islahat ki, əmin idi. Buna görə , o, Milli Məclisə təqdim edilməsi üçün torpaq islahatı qanun layihəsini hazırlamaq üçün keçmiş baş naziri Mənuçöhr Eqbal...
  2013.12.25 13:35

  Tadj ol - Molouk : Pəhləvi iki məhkəmələrinin Queen

  İran müasir tarixində əsrlərdə köklü və İran qadınların bu aləmdə güclü və daha konkret rol təşkil edir ki, hərəkətləri və reaksiyaların doludur. Pəhləvi dövrü xüsusilə Shahrivar 1320 sonra - qadın böyük təsiri olmuşdur və hətta bəzi hadisələr onlar böyük rol...
  2013.10.27 10:18
42

Əlaqə: (9821+) 2260 4037-38 - Info@iichs.ir
Bu saytin bütün hüquqlari، İran Müasir Tarixi Araşdırmalar muəssisəsinə qorunur.
məzmunlari saytida daxil etmək، Mütləq təsdiq etmək deyil
Bu saytin mənbələrindən istifadə etmək üçün، mənbə qeydilə icazə verilir
En yaxşı görüntü: IE8 və ya daha yüksək