Məqalələr

  ənzəli baliqçilarinin üsyani

  Ənzəli balıqçıları 30 Aban 1285/21Noyabr 1906/4 Şəvval 1324 Liyanazof imtiyazına etiraz üçün teleqrafxanda təhəssün elədilər.bu imtiyaza əsasən hər nə halal balıq ovlansaydı daxili istehlaka sərf olunurdu.balıqçılar tərəfindən bir növ balıq ovlanırdı ki Gilanlılar ((Suf)) və ruslar ((surak)) adlandırırdılar .bu balıq pullu idi amma...
  2014.5.7 08:50

  təbrizin üsyani və böyük xanin təşəbbüsləri

  Məşrutə İnqilabından sonra Təbriz məmləkətin ən qovğalı şəhərlərindən sayılmalıdır ki onun səbəbi Təbriz əncüməninin qudrətlənməsidi , çünki paralel və qudrətli quvvə kimi şəhərin təhlükəsizliyi və dincliyinin yaranması məsulu olan mərkəzi hökumətin rəsmi numayəndələrinin...
  2014.5.6 09:59

  pəhləvi dövrü qadinlari , əşrəf pəhləvi

  Əşrəf Pəhləvi Məhəmməd Rza pəhləvilə eyn zamanda Şəmsi 1298-ci ilin Əban ayında Tehranda dünyaya göz açdı . atası Rza Xan qazzaqxana polkovniki və anası Tac-ul-muluk Ayrımlu, Teymurxan ayrımlu, Qazzaq ordusunun yuksək rütbəli mənsəbsahiblərinin qızı idi...
  2014.5.6 09:44

  mirza əli əsğər xanin terroru

  Mirza Əli Əsğər Xan Ətabəki Əzəm (Əminussultan) İranın Çağdaş tarixinə marağı olanlara tanış bir simadır . o Nasiruddin Şah, Müzəffəruddin Şah və Məhəmməd Əli Şahın vəziri əzəmi (baş nazir) idi və ölkənin idarəsi öhdəsində idi . hətta qudrətdə olmayan zaman nufuzu...
  2014.5.5 09:58

  istiqrazi bankasi və cəhaniyan ticarətxanasi

  Cəhaniyan ticarət və sərraflıq muəssisəsi Qacar dövrü İranın ənetibarlı malivə kredit muəssisələrindən sayılırdı . Bu muəssisə qəməri 1312,miladi 1894 –cü ildə Yəzdin zərtüşti feodallarından olan XosrovşahCəhan və qardaşları Pərviz , Qudərz, Rüstəm və Bəhramın vasitəsilə formalaşdı və ümdə fəaliyyətləri ticari və sərraflıq...
  2014.5.5 09:54

  təbrizin məhəmməd əli şaha qarşi birinci üsyani : şəmsi 1285-ci ilin bəhmən ayinin 15-i/qəməri 1332 –ci ilin zihəccə ayinin 21-i/ miladi 1907-ci ilin fevralin 5-i

  Məhəmməd Əli Şah qəməri 1324 –cü ilin Zihəccə ayının 4-ü, Şəmsi 1285 –ci ilin Dey ayının 28-i ,19 yanvar 1907 padşahlığa yetişdi . padşahlıq dövrü qısa və çox gərgin idi . onun tac qoyması sıxıntıların və gileylərin başlanışi idi. tac qoymaq bayramının keçirilməsi...
  2014.5.5 09:41

  ingiltərə, rza xan və xəzəlin təslim olmasi

  Sex Xəzəl, Bəni Kəb qəbiləsindən və İranın İngiltərə yonətimli adamlarından idi ki məşrutə dövründən etibarən, Xuzistan ostanında İranın siyasi hadisələrində əhəmmiyyətli rolu olmuşdu o məşrutiyyət inqilabından havadarlıq elədi və ikinci dünya muharibəsində İngiltərəyə dəyərli yardımlar elədi . beləliklə, o eliyə bildi İngiltərənin tam...
  2014.5.4 12:36

  məhəmməd rza pəhləvi və fərəh dibanin tanişliği və evlənməsi

  Məhəmməd Rza Pəhləvinin 3- cü qadını, Fərəh Dibanın həyatı ki Sinderella, Valt Disney nağılının qəhrəmanına bənzərsiz deyil, Şəmsi 1317-ci ilin Mehr ayının 22-də Tehranın Amerikanlılar xəstəxanasında başlandı , Atası Söhrab Diba Azərbaycanın böyük ailələrindən...
  2014.5.4 12:08

  əşrəf pəhləvi və 1332-ci il 28 mordad çevrilişi

  Şəmsi 1331-ci ilin 30 Tir hadisələrindən sonra Amerikanlıların Müsəddiq və İran Milli Neft Hərəkatı barəsində şübhələnməklərindən xəbərdar olan əşrəf , Müsəddiqin aradan qaldırması üçün onların fikirlərin cəlb eləməyə qərara gəldi...
  2014.5.4 09:56

  yaniq yurdiar istratejiyasi , eynuddölə , ingiltərəlilər və xuzistanin abadanliği

  Çar Rusiyası və Böyük Britaniya iki böyük imperiyanın 19-cu əsrdə Asiya riqabətləri, İranın vasitəsiz müstəmləkəliyinə gətirib çıxarmamasına baxmayaraq ona bərpa olunmaz ziyanlar əndirdi ...
  2014.4.30 11:09

  amerika – ingiltərə 1332-ci il 28 mordad çevrilişi (qara çevriliş)

  İranın Neft Sənayesi Milliləşmək Hərəkatı dövranı ölkəmizin dəyərli və mutləq yadda qalan tarixi kəsiklərindən sayılır, bir hərəkat ki əsasən İran xalqının itirmiş haqların müstəmləkəçi Britaniya ölkəsindən almaq niyyətilə başlandı və İranın neft Sənayesinin milliləşməsilə zirvəyə çatdı...
  2014.4.30 10:58

  İran Neft sənayesinin milliləşdirilməsi və Khuzestan İngilis Conspirators

  Eyni zamanda, Senat və Milli Məşvərət Məclisi tərəfindən İranın neft sənayesinin milliləşdirilməsi planlaşdırılması razılığı ilə , İngilis dili və İran neft şirkəti 30 işçi Mashour port əmək və Aqa Jari, Lali digər limanların yüzdə ödəməkdən imtina ağ neft . Buna görə , işçilərin vuruş və hökumət Khuzestan -ci ildə hərbi vəziyyət elan edib...
  2014.2.1 13:38
42

Əlaqə: (9821+) 2260 4037-38 - Info@iichs.ir
Bu saytin bütün hüquqlari، İran Müasir Tarixi Araşdırmalar muəssisəsinə qorunur.
məzmunlari saytida daxil etmək، Mütləq təsdiq etmək deyil
Bu saytin mənbələrindən istifadə etmək üçün، mənbə qeydilə icazə verilir
En yaxşı görüntü: IE8 və ya daha yüksək