Məqalələr

  İSTİQRAZİ BANKASI VƏ CƏHANİYAN TİCARƏTXANASI

  Cəhaniyan ticarət və sərraflıq muəssisəsi Qacar dövrü İranın ənetibarlı malivə kredit muəssisələrindən sayılırdı. Bu muəssisə qəməri 1312,miladi 1894 –cü ildə Yəzdin zərtüşti feodallarından olan Xosrovşah Cəhan və qardaşları Pərviz, Qudərz, Rüstəm və Bəhramın vasitəsilə formalaşdı və ümdə fəaliyyətləri ticari və sərraflıq işlərində mərkəzləşmişdi və tədriclə ...
  2015.6.1 11:04

  dövlət partiyarlari və iranin çağdaş tarixindəki yeri 3

  Geniş və bir partiya yaratmaq fikiri , xaricdə təhsil almış İranlılar xususilə Samuel Hantinqton (Harvard universitetinin siyasi elmlər professoru) Havadarları tərəfindən irəli sürüldü .Belənçi partiyanın yaranmasından məqsəd, Ölkə xalqının əksərinin siyasi işlərə maraqlandırmaqla, dövlət və xalqı bir birinə bağlamaqda təsir edici amil yarada ...
  2015.9.22 10:56

  əminussultanin irana daxil olmasi qəməri 1325

  Mirza Əli Əsğər Əminussultan (Ətabək-e Əzəm) Qacar dövrü qudrətli və təsiredici siyasətçilərdən idi . atası Ağa İbrahim Əminussultan Qəməri 1300-cü ildə dünyasın dəyişdi . Nasiruddin Şah Ağa İbrahimə olduğu məhəbbəti və çoxlu əminliyi üçün bir Fərman ilə Əminussultan ləqəbin və onun tam...
  2015.9.22 10:44

  qacar dövrü siyasi çaxnaşmalarinda muqəddəs yerlərin rolu

  İnsan yaranmanın başlanışından dunyada çoxsaylı suallara cavab tapmaq ardınca , hər zaman, ondan çətin şəraitdə himayət eliyən və yalqızlıq və təhlükədən qurtaran, qurtarıcı və himayət edici ardınca idi . bu axtarış İran diyarının eniş – yoxuşla dolu olan tarixinin...
  2015.9.22 10:41

  şamsi 1332 – ci il 28 mordad çevrilişində əşrəf pəhləvinin rolu

  Şəmsi 1298-ci ilin Aban ayının dördündə Tehranda anadan olan Məhəmməd Rza Şahın əkiz bacısı, Əşrəf Pəhləvi, İranın çağdaş tarixinin şöhrətli simalarındandır . o ki , Məhəmməd Rzaya nisbətən daha çox cəsarət və Şücaətə malik idi , Pəhləvi dövranı tarixinin noqtə - noqtəsində vasitəsiz ...
  2015.9.22 10:37

  rza şah sarayinin yalqiz məlikəsi

  Qəmər –ul – muluk Əmir Süleymani (Turan) Qacar dövrü şöhrətli kişilərindən olan Məcd-ul-dövlə oğlu İsa Məcdussəltənə Əmir Süleymani Övladıdır ki 1283-cü il 15 Bəhmən günü Tehranda dünyaya göz açdı . anası Şəms-ul – muluk Munəzzəh-ul-dölə, dövrün məşhur soylarından və tərbiyədə ...
  2015.9.22 10:30

  xalq xalqa qarşi

  İranın Məşrutə İnqilabı sayir inqilablara tay hərəkəti yolunda çoxlu maniələr və çətinliklərlə üzləşirdi və qarşısında iti əyililiklər yerləşmişdi ki onlardan keçmək uyğun və vaxtlı əks əməllərə ehtiyacı var idi ki qeyri bu halda azqınlıq təhlükəsi və nəhayətən inqilabın ...
  2015.9.22 09:58

  balmaskədə nozun şəkili macərasi

  Eynuddölənin muxaliflərinin qəməri 1323-cü ilin muhərrəm ayinda Balmaskədə Cozef Nozun aba və əmmaməli bir şəkilinə əl tapmaları muxalifət göstərmək üçün bir bəhanə oldu və ardınca məşrutə hərəkətinin yaradıci amili olan bir sıra hadisələrə səbəb oldu.o şəkil qəməri...
  2015.9.22 09:55

  dövlət partiyalari və iranin çağdaş tarixindəki yeri 2

  II Pəhləvi dövründə dövlət partiyalarının yaradılması fikri, Şəmsi 1332-ci il 28 Mordad çevriliş və Məhəmməd Rza Şahın tam hökumətinin yaranmasından sonra İranda formalaşdı.Hökumətin belənçi partiyaları yaradmaqdan niyyəti , cəmiyyətin siyasi fəaliyyətlərinin nəbzin əldə saxlamaq və sərbəst partiyaların olmamasından əmələ gələn böş yeri...
  2015.9.22 10:52

  portretçilik üçün kodota yaratmaq

  Tarix boyu, qudrəti mirasa aparmıyıb , adətən yaradıcılıq ləyaqət və döyüşçülüklə bir sülalani təməlləşdirən kimsələr vardılar, Şah İsmayıl Səvəfi , Nadir Şah Əfşar və Ağa Məhəmməd Xan Qacar bu qəbildəndirlər . Rza Şah Pəhləvi isə bunda ki qudrəti atasından miras aparmıyıb və eliyə bildi bir hökumət sulaləsinin banisi olsun adı gələn adamlar ilə...
  2014.5.14 11:18

  şiraz xalqinin qəvam –ul – mülkə qarşi üsyani

  Mərkəzi Şiraz şəhəri olan Fars əyaləti o vilayətlərdəndir ki İranın dəyişiklərində gözə gələn təsiri var imiş . Qacar dövründə bu Fars körfəzinə uzanan diyar İngiltərənin siyasi fəaliyyətlərinin mərkəzi olan Hindustan ilə həmsərhədlik səbəbindən əhəmmiyyəti iki qat oldu . Qacar şahları...
  2014.5.14 10:20

  axal muqaviləsi bir növ qəcəri comərdlik

  Qacar dövrü Rusiya imperiyası tərəfindən İrana təhmil olunan təəssüflü və düşünməli muqavilələrdən biri (Axal) muqaviləsi dir . bu muqavilə (Türküstan) vadisi və (Mazəndəran dənizi)-nin yaxud qərb dilində Kaspiyənın Şərq tərəfin mənimsəmək ardınca şəmsi 23 Azər 1260/qəməri 22 Muhərrəm 1299/17 Desamr 1881 tarixdə Mirza Səid Xan...
  2014.5.14 09:58
42

Əlaqə: (9821+) 2260 4037-38 - Info@iichs.ir
Bu saytin bütün hüquqlari، İran Müasir Tarixi Araşdırmalar muəssisəsinə qorunur.
məzmunlari saytida daxil etmək، Mütləq təsdiq etmək deyil
Bu saytin mənbələrindən istifadə etmək üçün، mənbə qeydilə icazə verilir
En yaxşı görüntü: IE8 və ya daha yüksək