احمد میرزا فرزند دوم محمدعلی شاه امروز به ولیعهدی تعیین و.../نایب حسین کاشی در اطراف کاشان دست به قتل و غارت و چپاول اموال مردم زد...

رویدادهای نوزدهم اسفند

سال 1285
احمد میرزا فرزند دوم محمدعلی شاه امروز به ولیعهدی تعیین و معرفی شد.

سال 1286
نایب حسین کاشی در اطراف کاشان دست به قتل و غارت و چپاول اموال مردم زد و سر از اطاعت دولت برکشید.

سال 1295
شیخ محمد خیابانی روزنامه ای به نام تجدد در تبریز انتشار داد.

سال 1300
تعداد مدیران جراید متحصن در سفارت روس به هشت نفر رسید.

سال 1312
قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بموجب این قانون دولت موظف شد از اول فروردین ماه لااقل تا مدت 5 سال 25 باب دارالمعلمین و دارالمعلمات مقدماتی و یک دارالمعلمین عالی در تهران و شهرستانها تأسیس و دائر نماید. تحصیل در این مدارس مجانی و شبانه روزی خواهد بود. فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی با سمت دبیر در دبیرستانها تدریس خواهند نمود و فارغ التحصیلان دارالمعلمین مقدماتی معلم مدارس ابتدایی می شوند. دوره دارالمعلمین عالی سه سال با دیپلم کامل متوسطه و دوره دارالمعلمین مقدماتی دو سال با دارا بودن سیکل اول متوسطه است.

سال 1320
دکتر محمد سجادی به شهرداری تهران انتخاب گردید.

محمدعلی فروغی به سمت وزیر دربار تعیین شد.

سال 1321
روزنامه اخبار روز تعطیل شد.

بنا به پیشنهاد کمیته مرکزی حزب توده و موافقت مجمع عمومی مورخ 19 اسفند آقای عباس اسکندری رئیس کمیته مرکزی حزب توده به ریاست کل حزب توده انتخاب گردید.

شورای عالی فرهنگ امتیاز 35 روزنامه را که در آذر ماه امتیاز آنها لغو شده بود مجدداً اجازه انتشار داد.

سال 1324
احمد قوام نخست وزیر و همراهان وارد تهران شدند. از طرف مردم استقبال پر شوری به عمل آمد.

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.