مجلس شورای ملی علاءالسلطنه وزیر خارجه را به علت توقف .../بین قوای ملی ایران به فرماندهی افسران آلمانی با قوای روس...

رویدادهای بیست و پنجم دی

سال 1288
مجلس شورای ملی علاءالسلطنه وزیر خارجه را به علت توقف قوای روس در ایران استیضاح کرد و در همان جلسه رأی به برکناری او داد.

سال 1294
بین قوای ملی ایران به فرماندهی افسران آلمانی با قوای روس در چند منطقه زد و خورد شد و در نتیجه قوای ملی ایران شکست خورده عقب‌نشینی کردند.

سال 1296
عین‌الدوله از رئیس‌الوزرائی کناره‌گیری کرد.

سال 1299
به دنبال استعفای میرزا فتح الله‌‌خان‌ سپهدار از ریاست وزرائی سلطان احمدشاه از قصر فرح‌آباد به کلیه معاونین وزارتخانه‌ها تلگرافی اعلام نمود تا تعیین رئیس‌الوزراء و وزیران، امور را کفالت نموده و گزارش را مستقیماً برای شاه بفرستند.

 
سپهدار اعظم در مقابل مشکلات تاب مقاومت نیاورد و استعفای خود را از سمت رئیس‌الوزرائی به سلطان احمدشاه تسلیم نمود. این استعفا مورد قبول واقع شد.

سال 1302
سرهنگ محمدخان به ریاست نظمیه کشور منصوب شد. 1

سال 1306
هیئت وزیران عناوین متصدیان امور مملکت را به طریق زیر تعیین نمود:

رئیس‌الوزراء و وزیر دربار و کسانی که به این مقام رسیده‌اند (حضرت اشرف).

رؤسای مجلس شورای ملی و سنا (جناب اشرف).

وزراء، ولات، سفرای کبار، رئیس شورای دولتی، رئیس دیوانعالی تمیز و حائزین این مراتب (جناب مستطاب اجل).

وزراء مختار، حکام ولایات درجه اول، کفیل و معاون وزارتخانه‌ها و کسانی که به این مقام رسیده‌اند (جناب).

سایر مستخدمین دولت مطلقاً (آقا).

برای امرای قشون عنوان حضرت اجل تعیین شد.

سال 1312
س
رهنگ فضل‌الله بهرامی رئیس تأمینات بجای سرلشکر بوذرجمهری به کفالت بلدیه تهران منصوب شد. و بوذرجمهری برای معالجه به اروپا رفت.

قانون جدید تشکیل دیوان محاسبات در 41 ماده بجای قانون مصوب 1329 به تصویب رسید.

سال 1315
محمدرضا وجدانی رئیس شعبه دیوانعالی کشور به دادستانی کل منصوب گردید.

سال 1317
بانک رهنی ایران با سرمایه 200 میلیون ريال تأسیس و شروع به کار کرد آقای ابوالحسن ابتهاج معاون بانک ملی به ریاست بانک رهنی برگزیده شد. در همان روز عبدالحسین هژیر معاون بانک ملی شد.

قانون اجازه تأسیس بانک کارگشایی به تصویب رسید.

سال 1318
دولت انگلیس به دولت هند دستور داد سه لشکر برای دفاع از مناطق نفت خیز ایران تدارک ببیند.

سال 1320
لایحه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر در مجلس تصویب شد.

سال 1324
مجلس شورای ملی طرح مربوط به چاپ فرهنگ علی اکبر دهخدا را تصویب کرد.

سال 1325
دادگاه زمان جنگ در مهاباد تشکیل شد و 10 نفر از درجه داران ارتش را که با قاضی محمد همکاری نموده بودند محکوم به اعدام نمود و حکم به مرحله اجرا درآمد.

سال 1331
در جلسه فراکسیون نهضت ملی که در منزل دکتر مصدق تشکیل شد موافقت گردید تمدید یک ساله اختیارات دکتر مصدق تصویب شود به شرط اینکه لوایح قانونی پس از امضاء ایشان سه ماه به سه ماه به مجلس شورای ملی تقدیم گردد. از فراکسیون مزبور آقایان مکی، حائری‌زاده، دکتر بقائی، نریمان و وکیل‌پور شرکت نکردند.

سال 1331
جمعی از اصناف و بازرگانان مکی را که استعفا داده بود به مجلس بردند.

دکتر بقائی در جلسه امروز مجلس شورای ملی به عنوان مخالف با تمدید یک ساله اختیارات نطق مفصلی ایراد کرد و تظاهرات شدیدی از طرف تماشاچیان له و علیه مکی و بقائی و مصدق صورت گرفت و جلسه خاتمه یافت.

هندرسن سفیرکبیر آمریکا پیشنهاد جدید دولتین آمریکا و انگلیس را برای حل مشکل نفت تقدیم آقای نخست‌وزیر نمود و از جمله اینکه نفتهای موجود در آبادان از دولت ایران خریداری و صدی 25 قیمت آن بابت غرامات در بانک مرضی‌الطرفین به امانت سپرده شود. ملاقات مصدق و هندرسن 7 ساعت به طول انجامید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. محمد درگاهی معروف به محمد چاقو از اقسران ژاندارمری بود. در کودتای 1299 ریاست ژاندارمری شهر قم را داشت. پس از کودتا فرماندار نظامی قم شد. در سال 1300 در ادغام قشون و ژاندارمری دو درجه به او داده شد و ریاست قلعه بیگی تهران که همان دژبان تهران باشد به وی واگذار گردید تا اینکه به ریاست نظمیه انتخاب شد و در آن شغل قدرت فوق‌العاده پیدا کرد. از حیث قدرت و نفوذ در شاه با تیمورتاش برابری می کرد و یکی از عوامل مؤثر آزار و اذیت مردم بود. وقتی حکم شد نصرت‌الدوله فیروز را توقیف کند آنچنان تندی و رذالت به خرج داد که مورد اعتراض رضاشاه قرار گرفت.


تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.