محمد حسن پورقنبر

  فعّالیّتهای حزب توده در اصفهان طی سالهای1323-1324ش به روایت سفارت بریتانیا

  تشکیل شورای کارخانجات نساجی متشکّل از مالکان، مدیران و سرکارگران در اصفهان، حربه دیگری بود که به نظر می رسد از سوی عناصر وابسته به انگلیس برای مقابله با حزب توده و اتّحادیه کارگری وابسته به آن، طراحی گردید. آنها بر این باور بودند که اگر این شورا وظایفش را به درستی انجام داده و به امور رفاهی کارگران توجه کند، امکان آرام شدن اوضاع در محیطهای کارگری به وجود خواهد آمد و از دامنه نفوذ حزب توده در این منطقه کاسته خواهد شد.
  1396/1/23 09:20

  گسترش بی رویّه شهر تهران طی دهه سی شمسی

  وضعیت ممکلت و دست انتریکات خارجی به وسیله مبلّغین داخلی و جراید چنان زمینه را حاضر کرده است که کشتی ممکلت در گرداب فنا در حال سقوط است. راه حل فقط وادار کردن بیکاران به کار است و تعادل در بین طبقات...آنچه دهاتی در شهرها جمع شده اند و سکونت پیدا نمودند، مجدّداً آنها را به محلهای سابق خود فرستاده و دستور اکید فرمایند آنها را به کار وادار نمایند.
  1395/12/16 10:34

  مذاکرات تجاری مسکو طی سالهای1301-1302ش

  مشیرالدوله، برنامه خود را در راستای بهبود مناسبات با شوروی و انعقاد قرارداد بازرگانی با آن کشور متمرکز نمود، چنان که سیدحسن تقی زاده که در این زمان در آلمان به سر می برد، در اواخر فروردین ماه1301ش به منظور انجام مذاکرات، روانة شوروی گردیده، مقارن اوایل اردیبهشت ماه وارد مسکو شد
  1395/10/19 09:01

  وزارت منوچهر اقبال به روایت سفارت بریتانیا در تهران

  طی دورة زمانی، که اوضاع اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم، نابسامان و روبه وخامت بود، از منظر سیاسی نیز، اوضاع مطلوبی در کشور وجود نداشت، چنان که حکومت پهلوی دوم، مقارن با دو سال پایانی وزارت اقبال(1338-1339ش) بیش از پیش صبغه استبدادی پیدا کرد و محمدرضاشاه خود را به عنوان حاکم مطلق العنان در کشور معرفی می نمود.
  1395/9/28 14:03

  ماجرای مهاجرین لهستانی در ایران طی جنگ دوم جهانی و شیوع امراض مسری

  ایران طی اوایل دهه بیست شمسی که مقارن جنگ دوّم جهانی بود، وضعیت بسیار اسفناک و نابسامانی داشت. فی المثل در زمینه بهداشت عمومی و سلامت جسمی افراد جامعه، اوضاع به شدّت وخیم و نامساعد به نظر می رسید، که یکی از علائم برجسته و مبرهن آن را می توان شیوع فراوان امراض مُسری به ویژه تیفوس عنوان نمود. اگرچه فقر و فلاکت اکثریت افراد جامعه و شرایط زندگی فاجعه آمیزِ مردم ایران طی آن برهه زمانی علّت اصلی انتشار و گسترش این بیماریها بود، با این حال، شواهد و قراین حاکی از تأثیر منشأ خارجی در این زمینه یعنی حضور مهاجران لهستانی می باشد1.
  1395/8/12 09:29
5

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.