بهمن‌ماه 1339

17 بهمن ماه 1339

مجلس بیستم پس از تشکیل منحل می شود !/رد اعتبارنامه ها/ گزارش مطبوعات درباره تعطیلی دانشگاه/غارت بیت المال در شهرداری
1395/11/17 08:32

16 بهمن ماه 1339

قرائت آرای تهران آغاز شد/تعداد آرا/کاهش 50 درصدی شرکت کنندگان در انتخابات/قرائت آرا یک هفته طول می کشد
1395/11/16 09:05

15 بهمن ماه 1339

آخرین نتایج انتخابات تاکنون/تا تصمیم ثانوی دانشگاه تهران تعطیل است/برگزاری مراسم دعا به مناسبت رفع خطر از شاه !
1395/11/13 15:17

14 بهمن ماه 1339

فرح : به آب افتادن این کشتی، پیشرفت اقتصاد ایران را نشان می‌دهد/ مقدمات استقبال از ملکه انگلیس در ایران/ پادشاه مراکش پس از ملکه انگلیس به ایران می آید/ قاسم بین ایران و مصر میانجی می شود/ رئیس مجلس بعدی سردار فاخر حکمت خواهد بود !
1395/11/13 15:10

13 بهمن ماه 1339

اخذ رای در تهران شروع شد/مذاکرات تیمور بختیار با رهبران کانادا !/دانش آموزانی که 5 ساعت غیبت کنند اخراج می شوند !
1395/11/13 09:23

12 بهمن ماه 1339

دیدار شاه از کارخانه خشکبار و کشمش/با یک بازی فوتبال ؛ کدورت های ایران و عراق از بین رفت !
1395/11/12 09:32

11 بهمن ماه 1339

جشن دانشکده افسری در حضور شاه/سردبیر نامه یومیه نماینده مجلس شد/با انتخابات تهران تکلیف مجلس بیستم روشن می شود !/حزب ملیون در تهران بیش از همه فعالیت می کند/استعفای اقبال از کاشمر و پیروزی از مشهد !
1395/11/10 15:03

10 بهمن ماه 1339

آخرین اخبار انتخابات/میتینگ انتخاباتی/وضع منفردین/سوم اسفند انتخابات تهران پایان می یابد
1395/11/10 08:52

9 بهمن ماه 1339

15 کرسی و 50 کاندیدا/تعداد نمایندگان تهران
1395/11/9 09:17

8 بهمن ماه 1339

چند خبر اقتصادی/انجمن نظارت مرکزی ارامنه تشکیل شد/تقاضای نظامی سازمان ملل از ایران !/کویت وزارت خارجه تشکیل می دهد
1395/11/6 09:36

7 بهمن ماه 1339

انجمن انتخابات تهران باید بی طرف باشد/علی امینی : مبارزه ما برای تامین آزادی انتخابات بود/از سفیر شوروی چه خبر؟!/شاه و ایوبخان درچه باره ای مذاکره کردند؟!/220 کافه و خانه فساد اطراف شهر بسته شد/سرنوشت کارخانه روغن زیتون !/
1395/11/6 09:27

6 بهمن ماه 1339

انحلال انتخابات گذشته اعلام شده است/نمایندگان منتخب/عجله در کار ساختمان مجلس شورای ملی !/تحصن در حرم حضرت معصومه (س)/سقوط هواپیمای نظامی آمریکا در مسیر تهران به خرم آباد !
1395/11/6 08:51
29