نکته‌های شنیداری

مجید مهران (توطئه جدید)

مجید مهران فرزند حسن رفاهی مهران در سال 1304 شمسی در ناحیة نظامیه واقع در روبه روی مدرسة سپهسالار (شهید مطهری فعلی) پا به عرصة وجود گذاشت. پدرش در دوران قاجاریه برای خود لقب معتضدالدوله گرفته بود و بعد که شناسنامه گرفت عنوان مهران رفاهی را انتخاب کرد. رفاهی تخلص شعری او بود...
1397/4/9 18:00

مجید مهران (تجددخواهی)

مجید مهران فرزند حسن رفاهی مهران در سال 1304 شمسی در ناحیة نظامیه واقع در روبه روی مدرسة سپهسالار (شهید مطهری فعلی) پا به عرصة وجود گذاشت. پدرش در دوران قاجاریه برای خود لقب معتضدالدوله گرفته بود و بعد که شناسنامه گرفت عنوان مهران رفاهی را انتخاب کرد. رفاهی تخلص شعری او بود...
1397/4/8 18:00

محمد جعفر هرندی (مشروطه‌خواهی)

دکتر محمد جعفری هرندی، کارشناس مسایل تاریخی متولد 1318، تحصیلات حوزوی را تا دوره خارج با گرایش فقه و اصول در قم گذراند. در فاصله سالهای 1342 تا 1344 به طور همزمان در حوزه و دانشگاه، تحصیلات خود را ادامه داد...
1397/4/7 18:00

نصرت‌الله خازنی (دوران نخست وزیری دکتر مصدق)

نصرت الله خازنی متولد 1296 در تبریز و رئیس دفتر دکتر مصدق. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند و از سال 1324 به تهران آمد و وارد دانشکده علوم - رشته قضائی شد. مدتی در دادگستری و بعد از حدود یک سال در بانک ملی ایران مشغول به کار شد...
1397/4/6 18:00

دکتر رضا داوری (تاریخنگاری)

رضا داوری اردکانی، متولد ۱۳۱۲ در اردکان، فیلسوف ایرانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران و از چهره‌های شاخص در حوزه نظریه‌پردازی فرهنگی و اندیشه فلسفی به شمار می‌آید.او هم‌اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی...
1397/4/5 18:00

عبدالله شهبازی (دولت پادگانی)

عبدالله شهبازی در سال ۱۳۳۴ در شهر شیراز به دنیا آمد. پدرش حبیب الله شهبازی رئیس طوایف کوهمره سرخی بود که پس از شورش عشایر جنوب در سال‌های ۱۳۴۲-۱۳۴۱ علیه حکومت پهلوی تیرباران شد...
1397/3/5 12:03
9