پاسخ به تاریخ تهیه و تنظیم: فرهاد قلی زاده

نقش انگلیس‌ها در کشف رضاخان و به سلطنت رساندن او

محمدرضا پهلوی در کتاب خود پاسخ به تاریخ در بخشی که به توضیح چگونگی سردار سپه شدن و پس از آن هم شاهنشاهی پدر ـ رضاخان ـ می‌پردازد به صورت خیلی مختصر و گذرا اشاره به نظر ژنرال آیرونساید نسبت به رضاخان و ارتباط و دوستی وی با سید ضیاء‌الدین طباطبائی عامل سرشناس انگلیسها و نیز نقش‌آفرینی سید ضیاء در ماجرای کودتای 1299 می‌کند و در ادامه هم به ارتباط و نزدیکی این عامل سرشناس با خود اذعان می‌نماید...
1396/12/24 18:00

وقتی گربه عابد می‌شود!

نویسندگان بسیاری درباره کودکی و جوانی من مقالات کم و بیش درست نوشته‌اند. اندکی بعد از تاجگذاری پدرم، من مبتلا به حصبه شدم و در اوج بیماری بود که شبی علی ابن ابیطالب را به خواب دیدم، با وجود خردسالی می‌دانستم که علی امام اول شیعیان را بخواب می‌بینم در رؤیای من، علی در دست راست خود شمشیر دو دم معروفش ذوالفقار را داشت و در دست چپش جامی محتوی...
1396/12/17 18:00

قیمت عادلانه نفت

[محمدرضا پهلوی]: لازمه سیاست قیمت عادلانه نفت آن بود و هست که مرحله به مرحله و به تدریج، در قیمت فروش نفت تجدید نظر شود تا کشورهای مصرف کننده و بخصوص ممالک صنعتی بتواند اقتصاد خود را با آن تطبیق دهند. به همین سبب بود که پیشنهاد کردم برای اجتناب از ورود در یک دور تسلسل باطل و جهنمی، میان کشورهای صادر کننده نفت و ممالک عمده مصرف کننده از جمله اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یعنی کشورهای بزرگ صنعتی غرب، هماهنگی‌های لازم از طریق مذاکرات جدی و مستمر بوجود آید ...
1396/7/18 12:01

قدرت معنوی و علوّ طبعی که باید سرمشق همه حاکمان عالم باشد!

[محمدرضا پهلوی]: پدرم قلباً و عمیقاً فرزندانش را دوست می‌داشت. یازده فرزندش نیز نسبت به وی علاقه و محبتی آمیخته به ستایش و احترام داشتند. من خیلی زود دریافتم که در پس خشونت ظاهری پدرم، خلق و منش وی آمیخته با محبت و رأفت بسیار است...
1396/5/24 13:47

روایت محمدرضا پهلوی از کودتای 28 مرداد

[محمدرضا پهلوی]: همه این مشقّات و بحران اقتصادی، به این بهانه به ایران تحمیل شد که مصدق می‌خواست ایران را از سلطه نفوذ انگلیسها نجات دهد. نتیجه اعمال او این شد که انگلیسها تسلط خود را بر بازارهای نفت ایران همچنان حفظ کردند، حال آنکه از این منابع دیگر حتی یک دینار عاید ایران نمی‌شد. نفت ما در انبارها باقی ماند و یا استخراج نشد ولی انگلیسها مشکلات خود و مشتریان خود را با افزایش خرید نفت به قیمت ارزانتر از عراق و بخصوص از کویت حل کردند...
1396/5/21 14:26

توصیه عامل ثباتی که خود ثباتی نداشت

هنگامی که من از قدرتهای بزرگ غربی مصّراً می‌خواستم که به اندیشه بهره‌برداری از منابع نیروی جایگزین نفت باشند، کسی به اهمیت این موضوع توجه کافی نکرد و هنگامی که کشور ما کوشید خود به این سیاست جامه عمل بپوشاند در راه پیشرفت ما کارشکنی و ایجاد موانع بسیار کردند.
1396/5/21 14:18

پیش به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ و انقلاب سفید شاه و ملّت

هیچ چیز را نمی‌توان و نباید از مردم پنهان داشت و من هرگز چنین نکرده بودم. در کتاب انقلاب سفید، یادآور شده بودم که ما در سیاست ملی ایران روش اختناق افکار و تحدید آزادیهای فردی و اجتماعی و حق انتقاد را کنار خواهیم گذاشت، تا توسعه و ترقی ایران یک ظاهر سازی نباشد.
1396/5/21 14:13

شلوار گشاد نپوشید تا پیشرفت کنید

[محمدرضا پهلوی]: پدرم نیز عقیده داشت که باید از مذهب در مقابل هجوم مادی‌گرائی و افکار کسانی که می‌خواهند "مساجد را با خاک یکسان کنند" دفاع کرد. اما نه به قیمت بازگشت به قرون گذشته و قبول ادعاهای ارتجاعی معدودی از روحانیون که با ترقی و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی بهر صورت مخالف بودند...
1396/5/18 11:30

بدعهدی و تحقیر انگلیسیها

[محمدرضا پهلوی]: تاریخ‌نویسان روایت کرده‌اند که آتش معبد مقدس زرتشت در آذربایجان هرگز خاموش نمی‌شد. چنین پیدا است که این شعله‌ها تنها بر تاریخ ملت ما پرتوافکن نبود، بلکه آینده ایران را نیز روشن و تابناک ساخت...
1396/5/15 11:54

روایت محمدرضا از پیمان بغداد

... ترکیه و ایران در چهارچوب پیمان بغداد با یکدیگر متحد بودند. پس از امضاء این قرارداد در سال 1956 سفری به مسکو رفتم و خروشچف که از انعقاد پیمان بغداد ناراضی بود به من گفت: "این پیمانی است تهاجمی که بر ضد ما تدارک و منعقد شده!"
1396/5/7 08:02

روایت محمدرضا پهلوی از جنایت شرکتهای بزرگ نفتی

[محمدرضا پهلوی]: از 1337 که شکیبائی من در برابر تحمیلات و سوء استفاده‌های شرکتهای بزرگ نفتی واقعاً بپایان رسید و ما در مقامی بودیم که می‌توانستیم با آنان جداً به مقابله بپردازیم، اندک اندک حوادث و وقایعی غریب و شگفت‌انگیز وقوع یافت...
1396/5/7 07:56
11