پشت پرده تخت طاووس تهیه و تنظیم: فرهاد قلی زاده

اقدام غیر منتظره وزیر خارجه رژیم پهلوی!

پس از پایان تماس تلفنی با اشراقی،‌ از خودم پرسیدم: در حالی‌که مملکت دارد در آتش انقلاب می‌سوزد،‌ وزیر خارجه‌اش می‌خواهد برای یک هفته به لندن بیاید که چه بکند؟... و بعد درست مثل کسی که با او همدرد باشد،‌ مسئله را اینطور توجیه کردم که: افشار طبعاً‌ برای حفظ جان خودش در صدد یافتن یک پناهگاه امن برآمده است...
1397/5/31 18:00

موضع قاطع امام خمینی‌(ره) در قبال نظام سلطنتی پهلوی

[امام] خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه «لوموند» گفته که:‌ »... حل مسائل و مشکلات فعلی ایران فقط موقعی امکان‌پذیر است که سلطنت پهلوی از میان برداشته شود...»
1397/2/10 18:00

بنیاد پهلوی سرپوشی برای ثروت خاندان پهلوی

بنیاد پهلوی به دستور شاه در سال 1958 تأسیس شد تا به عنوان یک سازمان خیریۀ غیر انتفاعی فعالیت کند. ولی حقیقت قضیه این بود که اشتغال بنیاد پهلوی به امور خیریه جنبۀ سرپوش برای پنهان کردن ثروت خاندان پهلوی داشت.
1396/1/7 13:11

آزادی حق رأی و سازمان زنان ایران در عصر پهلوی

دوستانم به من هشدار می‌دادند که در مورد مسائل مملکت در هیچ جا حرفی نزنم، و بخصوص با رانندگان تاکسی ــ که می‌گفتند بسیاری از آنها را ساواک به عنوان خبرچین به کار گماشته ــ مطلبی در میان نگذارم. ولی این مسأله برای من واقعاً غیر قابل درک بود که چرا اگر یک فرد کاملاً غیر سیاسی اتفاقاً در سخنانش مطلبی علیه شاه یا روش حکومتی وی به زبان بیاورد، بلافاصله حرفهای او به مقامات امنیتی گزارش...
1395/12/18 13:40

جشن تاجگذاری شاه شاهان

موقعی که قصد عزیمت از سوئیس داشتم، روزنامه‌های آن کشور پر بود از گزارشهای انتقادآمیز در مورد جریان تاجگذاری شاه. و در یکی از آنها خواندم که: معمولی‌ترین وسیلۀ مورد استفاده شاه و ملکه در این مراسم، شنلهایی است که با قطعات الماس و یاقوت و زمرد تزیین شده است.
1395/12/18 13:27

سیاست فرهنگی رژیم پهلوی

افراد عادی کشور که خدا را همیشه یک نیروی بسیار قدرتمند تلقی می‌کنند، اکثراً عبادات روزانۀ خود را به گونه‌ای انجام می‌دهند که گویی یک ارتباط دائم و ناگسستنی ــ بدون هیچ مانع و رادعی ــ بین خدا و فرد فرد آنها وجود دارد. در میان دینداران واقعی نیز ریشه‌های اعتقادی به حدی عمیق است، که شاه علیرغم کوشش فراوان در غربی کردن شئون کشور، هیچگاه موفقیتی در راه سوق دادن آنان به مسیر مورد نظر خود بدست نیاورد.
1395/12/18 10:55

فساد و پارتی‌بازی در اداره‌های دولتی رژیم پهلوی

پدرم معتقد بود که من با دانستن چند زبان خارجی براحتی می‌توانم در شعبۀ تهران یکی از کمپانیهای بین‌المللی نفتی یا تجارتی، شغل دلخواهم را بدست آورم. ولی من چون اصولاً فکر دیگری در سرداشتم، بیشتر مایل بودم در یک سازمان ایرانی به کار مشغول شوم؛ تا علاوه بر ارتباط مستمر با مردم ایران، معلومات و تواناییهایم را نیز در جهت خدمت به هموطنان خود بکار گیرم.
1395/12/17 14:31

مصدق به روایت منشی امور بین‌المللی دفتر مخصوص فرح

... گرچه در ابتدا نمی‌فهمیدم که چرا قدرتهای خارجی شخصیتی سرسخت و فسادناپذیر مثل مصدق را؛ به دلیل همت او در ملّی کردن نفت و افزایش منزلت ایرانیها، از سریر قدرت به زیر کشیده‌اند، ولی پس از مطالعات بیشتر فهمیدم سبب‌ساز این واقعۀ ناگوار چیزی نبوده جز بدگمانی شاه و آمریکا و انگلیس نسبت به مصدق؛ که تصور می‌کرده‌اند او در پی برقراری یک حکومت کمونیستی در ایران است.
1395/12/8 10:32

مرز خدمت و فساد

منهم مثل بقیۀ مردم ایران به مرور با ماهیت سازمان امنیت رژیم شاه آشنا شدم. و در پی آن، به خاطر موقعیت و مقامی که داشتم، در پشت پرده‌ای که ظاهراً...
1395/12/8 10:09

مخالفت قاطبۀ اقشار مختلف مردم با رژیم پهلوی و عدم تمایل امام (ره) به گروههای چپ و لیبرال

رژیم با روشی حساب شده هر صدای مخالفی را در گلو خفه می‌کرد. ولی علی‌رغم این وضع، مخالفت با اقدامات شاه به مرور آنقدر اوج گرفت که در پاییز 1978 [1357] نظام حاکم را بشدت تحت فشار قرار داد. و این هنگامی بود که تقریباً همۀ مخالفین ـ از هر صنف و دسته بودند ـ با هم متحد شدند و به صورت نیرویی پرقدرت برای تظاهرات علیه شاه به خیابانها ریختند.
1395/12/7 11:42

گستردگی فساد مالی و تزویر و ریا در ارتش شاه

[مینو صمیمی منشی امور بین‌المللی دفتر مخصوص فرح]: ... از دیگر خصائص عمو «مهدی» [مهدی احترامی] یکی هم سرسپردگی فوق‌العادۀ او به شاه بود، و چنان به این رویۀ خود افتخار می‌کرد که محال بود سخنی بگوید و اسم شاه را به زبان نیاورد. او با اینکه سن زیادی نداشت، از ژنرالهای با نفوذ ارتش محسوب می‌شد، و می‌گفت: دقیقاً از موقعی که شاه به او مدال داده مدارج ترقی را بسرعت پیموده و ژنرال شده است.
1395/12/7 11:37

شمایی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم ایران در عصر پهلوی

... هربار که به شوق دیدار قبر مادر عازم «امامزاده عبدالله» می‌شدم، چون ناگزیر از مناطق جنوبی تهران عبور می‌کردم و شاهد صحنه‌های فقر و بدبختی مردم بودم، همیشه از خود می‌پرسیدم: راستی چرا شاه برای بهبود شرایط زندگی مردمی که در این نقاط محروم به سر می‌برند، قدمی برنداشته است؟
1395/12/4 15:12
16