دی‌ماه 1341

30 دی 1341

اسدالله علم : دولت من زندانی سیاسی نداشته است!/کسی که مخالفت کند یا خودخواه است یا خائن!/بیسوادی در ایران قابل انکار نیست!/تخریب می کنند ولی با خونسردی عمل خواهیم کرد!/در دانشگاه تهران و موسسات تابعه صندوق رای گذاشته می شود/ارسنجانی : منظورم مستشاران کشور خاصی نبوده است!/سیگارهای خارجی معدوم می شود/حکم سرلشکر خزاعی صادر شد
1397/10/30 00:00

29 دی 1341

هشدار امام خمینی پیرامون رفراندوم شاه و لزوم هوشیاری و مقاومت علما و مردم/در این مورد شاه طرف حساب و خطاب ما است/ شاه در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته است!/وظیفه ما در برابر دام استعمار‏/بزرگ ترین کاری که از ما‏‎ ‎‏ساخته است بیدار کردن و متوجه ساختن مردم است/جنگل ها در سراسر کشور ملی شد/اراضی خرده مالکین مشمول اصلاحات ارضی شد/با یک لایحه مخالفید به کل لوایح رای منفی دهید!/خوردن موقوفات عام رایج شده است/«تایمز لندن : هرگز دهقان ایرانی چنین دورنما و افق روشنی را به خود ندیده بود!/17 افسر و درجه دار محکوم شدند
1397/10/29 09:09

28 دی 1341

«تصمیم شاه پس از سه دقیقه در جهان پخش شد»/فروش زمین به ساکنان سواحل عربی خلیج فارس!/«خلیج فارس» در اسناد دولت کویت
1397/10/28 00:00

27 دی 1341

جنگل های سلطنتی به دولت واگذار می شود/مردم انتظار دارند شاه در حوزه های اجتماعی هم دست به اصلاحات بزند/«لوایحی که اساس زیر بنای اجتماعی و سیاسی کشور را مشخص می کند»!/با این قانون انتخابات جلوی تقلب را خواهیم گرفت!/امیدوارم تا نسل دیگر همه با سواد بشوند!/جنگل هایی که موروثی به من رسیده است واگذار می کنم!/هر کس ادعای دیگری دارد ثابت کند!/مورد غبطه 90 درصد ملل جهان خواهیم شد!/ادعای روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست » ؛ بزرگترین پشتیبان رژیم شاه اکثریت مردم هستند!/اجتماعات فرهنگیان برای «تائید اصلاحات مد نظر شاه»!/املاک مزروعی موقوفه عام 99 ساله اجاره داده می شود!
1397/10/27 00:00

26 دی 1341

قطعنامه پایانی کنگره ملی دهقانان ؛ اجرای دستورات شاه را بر عهده می گیریم!/محو اساس ارباب رعیتی/تقسیم ششدانگی ها/شش تا ده ماه صبر کنید همه مشکلات را حل می کنیم!/شاه: دهقانان از این پس از مردمان مرفه و خوشبخت کشور خواهند بود!/مدرسه و حمام نداریم / جز آب شور هیچ نیست!
1397/10/26 00:00

25 دی 1341

دهات خرده مالک نیز مشمول اصلاحات ارضی می شود/«تلویزیون ملی شود تا عموم مردم از آن استفاده کنند»!/اعلامیه سندیکای صنایع فلزی/آئین نامه «تصویب ملی»/دستور به کلیه فرهنگیان ؛ در رفراندوم شرکت کنید!/ممانعت از ترخیص سیگار مصرفی سفارتخانه ها
1397/10/25 00:00

24 دی 1341

انتخابات مجلسین در یک روز انجام می‌شود/کشاورزان ما هنوز کود شیمیایی را نمی شناسند/روش های تازه/دیگر قیمت ملک بالا نخواهد رفت/با اسکان عشایر از اسارت آزاد شده‌ایم!/«زنجیرهای اسارت دهقانان با اجرای اصلاحات ارضی پاره شد»/«کارگران رای مثبت می‌دهند»/قانون منع کشت خشخاش تغییر نمی‌کند
1397/10/24 00:00

23 دی 1341

رفراندوم روز 6 بهمن برگزار می‌شود/نتیجه یک سال کاری که انجام داده ایم!/در یک سال این نتیجه را گرفتیم ببینید بعد از پنج سال چه می‌شود!/ایجاد باشگاه رادیویی برای تحکیم روابط ایران و شوروی
1397/10/23 00:00

21 دی 1341

تاخیر در تحویل راه آمل/علت تاخیر کنفرانس اقتصادی/انجمن حمایت از بدهکاران تشکیل می شود!/تصویب نامه تقسیم املاک پسران صولت قشقایی
1397/10/21 00:00

20 دی‌ 1341

تا دو هفته دیگر رفراندوم برگزار می شود/هدف تشکیل کنگره ملی به روایت ارسنجانی/سخنان شاه باعث استقرار اصلاحات می شود/دولت دخالت نکند وکلای واقعی انتخاب می شوند/کویت از ایران سیگار می خرد
1397/10/20 00:00

19 دی 1341

شاه خواستار رفراندوم شد/15 میلیون جمعیت این کشور از بدوی ترین امکانات بی بهره بودند!/روزی که پادشاه شدم سوگند یاد کردم!/مالکان سرمشق نگرفتند/مراجعه به آرای مردم/اصول ششگانه/سرفصل انقلاب عظیم در اجتماع ایران/ ایران در حال تجدید حیات است!
1397/10/19 00:00

18 دی 1341

طرح سهیم شدن کارگران به تصویب دولت رسید/در قوانین باید به نفع طبقات پائین تجدید نظر شود/صادرات ایران وضع بدی دارد/تکلیف کارمندان غیر رسمی باید روشن شود
1397/10/18 00:00
29