گوناگون تهیه و تنظیم: فرهاد قلی زاده

شرط نمایندگی در دوره پهلوی

هرکدام از نمایندگان مجلس هفتم به بعد، علاوه بر پرداخت مبلغ معینی به صورت پنهانی به وزیر دربار (تیمورتاش)، می‌بایست شرط معینی را هم قبول می‌کردند تا بتوانند به مجلس راه یابند
1401/3/18 16:20

فساد، از استبداد سبقت گرفته بود!

از دستگاه برنامه‌ریزی کشور یک خوان یغما ساخته شده بود؛ هرکس به شاه و دربار، دسترسی بیشتری داشت، بیشتر از آن برخوردار بود. مجریان و دست‌اندرکاران، برنامه‌های منابع مالی مملکت را دارایی شخصی خود می‌دانستند
1401/3/17 17:19

رعایت توصیه‌های وزارت بهداشت با مراجعه به حوزه‌های اخذ رأی!

به علت شیوع آنفلوآنزا، وزارت بهداری توصیه کرده بود به محل‌های پرجمعیت نروید
1401/3/16 15:20

شاه معتقد بود هیچ کس عقلش نمی‌رسد

شاه حرف گوش نمی‌کرد. درآمد نفت باعث این شده بود. شاه معتقد بود هیچ کس عقلش نمی‌رسد. می‌گفت: چه کسی این درآمد نفت را ایجاد کرده؟
1401/3/11 15:26

نابرابری در دهه 1350؛

آنچه در تاریخ مکتوب اقتصاد ایران سابقه نداشت

آنچه در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ در ایران اتفاق افتاد در تاریخ مکتوب اقتصاد ایران، هرگز نه پیش و نه پس از این دوره تکرار نشد و در هیچ یک از کشورهای همسایه و مشابه نیز سابقه نداشت
1401/3/10 14:55

توصیف داریوش همایون از سال 1351

دلمردگی در جامعه

داریوش همایون در 21 اسفند 1351، در مقاله مفصلی در روزنامه «آیندگان»، به‌طور غیرمستقیم، نسبت به‌تداوم برخورد چکشی و غیراصولی محمدرضا پهلوی با حزب اقلیت، هشدار داد
1401/3/8 15:39

نفت و خودکامگی شاه

پاسخ غیرمنتظره محمدرضا پهلوی به پرسش خبرنگار خارجی

در تیرماه ۱۳۵۵ وقتی یک خبرنگار خارجی از محمدرضا پهلوی پرسید: «می‌توان گفت تمام تصمیمات مهم در این کشور را خود اعلیحضرت اتخاذ می‌کنند. آیا این روش نمی‌تواند به نوعی از عدم دخالت مردم تعبیر گردد؟»، شاه پاسخی غیرمنتظره داد
1401/3/3 15:44

شمشیر داموکلس شاه بر روی مجلس

یک بار وقتی در مجلس به بودجه سالانه دولت هویدا ایراد گرفته شد، یحیی عدل همه نمایندگان اقلیت را خواست و گفت از طرف اعلیحضرت از سن موریتس تلگراف شده که به نمایندگان عضو فراکسیون حزب مردم یادآور شوم که روش مخالفت خود را مورد تجدید نظر قرار دهند
1401/2/24 16:23

وضع نان و گوشت در دوره هویدا

عده‌ای می‌گویند در این مدت که هویدا نخست‌وزیر شده، تغییری در وضع ما پدید نیامده
1401/2/21 16:06

راز ماندگاری بندباز ماهر!

هلاکو رامبد از معدود رهبران و کارگردانان فعال و درجه اول حزب مردم بود که در تمام دوران حیات و فعالیت این حزب از عنایت و حمایت حاکمیت و شخص شاه برخوردار بود و به‌رغم آنکه هر از چندی حملات تند و کوبنده‌ای را متوجه حزب اکثریت و دولت هویدا می‌‌کرد، هیچ‌گاه مغضوب حاکمیت نشد
1401/2/20 16:14

فضولی موقوف

یکی از نمایندگان دوره بیست‌ویکم مجلس شورای ملی، وقتی که می‌خواست عملکرد این مجلس را توصیف کند، گفت: از این مجلس هم دلم به هم می‌خورد...
1401/2/11 15:28

تقدیر زورکی زنان چادری از بانی کشف حجاب

کار رفع حجاب با تصوراتی که رضاشاه با قدرت دیکتاتوری خود انجام داد یک کار مصنوعی بود که هنوز پخته نبود؛ به همین جهت پس از 31 سال که از آن تاریخ می‌گذشت، در پای مجسمه خود او در روز روشن، آن اتفاق افتاد
1401/2/10 23:39
254