سرو ها در باد تهیه و تنظیم: فرهاد قلی زاده

پیشدستی ایادی به زاهدی

در این روز در دفتر کارم نشسته بودم که صدای داد و فریادی از سرسرای کاخ به گوشم رسید. وقتی از دفتر کار خود بیرون آمدم اردشیر زاهدی را دیدم که تیمسار ایادی را زیر مشت و لگد انداخته است و مرتب به او ناسزاهای رکیک می‌دهد.
1400/8/28 23:19

این طرح مثل قصه‌های جیمز باند است

وه چه وجه تشابهی! چه اتفاق جالبی! جناب آقای کیم روزولت! این اسم چیزی را به یاد شما نمیاره؟ آیا ایشان همان طراح نقشه کودتای 28 مرداد 1332 و عامل اصلی سرنگونی دولت قانونی وقت، یعنی دکتر محمد مصدق نیست؟ بله، حدستان درست است، کیم روزولت یا بعبارتی کرمیت روزولت همان فرد است. خوب ممکن است از خود بپرسید موضوع چیست و یا مراد از طرح این سؤال کدام است؟
1395/12/3 10:02

دستگیری هویدا

وقتی سفیر انگلیس شرفیاب شد، از شاه پرسید: «چرا هویدا را توقیف کردید؟ او دوست بیست‌سالۀ من بود.» اعلیحضرت گفتند: «زیر فشار بودم.» سفیر انگلیس گفت: «آیا امکان آزادی او وجود ندارد؟» اعلیحضرت گفتند: «فعلاً خیر.»...
1395/12/1 15:25

طرح فرماندهان نظامی برای بمباران شهرها و تأسیسات حیاتی کشور

زمان به کندی می‌گذشت. همه در کاخ نیاوران سرگشته و پریشان بودند. قیافه‌ها گرفته و عبوس بود و هیچ‌کس نمی‌دانست چه سرنوشتی در انتظارش است.
1395/11/17 09:06

شاهی که هیچگاه مردمش را ندید و نشناخت

سفیر انگلیس، پس از بازگشت از مرخصی سالیانه، تقاضای شرفیابی کرد و اعلیحضرت که میل داشتند از نظر او و غربیها آگاه شوند، به وی وقت ملاقات دادند.
1395/11/17 09:00

‌تهدید امام در مورد پذیرش شاه

سرانجام پس از آنکه سولیوان شرفیاب و ملاقات وی تمام شد، اعلیحضرت مرا احضار کردند و گفتند: «می‌دانی سولیوان به من چه گفت؟ او می‌گفت باید کشور را ترک کنم»...
1395/11/17 08:43

ول کن این دزد و دغلها را

دربار موقعیت همیشگی خود را از دست داده بود و دیگر آن نظم همیشگی وجود نداشت. شبها دلگیر و خسته‌کننده بود. بعضی از پیشخدمتها و کارکنان مذهبی دربار به گروههای انقلاب پیوسته بودند. از خانوادۀ سلطنتی کسی نمانده بود و از اطرافیان اعلیحضرت، فقط خانم دکتر لوسیا پیرنیا بود که اغلب به دربار می‌آمد.
1395/11/16 15:17

من خودم سفیر ایران در آمریکا هستم

اردشیر زاهدی تنها دلخوشی اعلیحضرت بود. او پیوسته با مقامات آمریکایی تماس می‌گرفت. وقتی با اعلیحضرت ناهار می‌خورد من هم حضور داشتم. او می‌توانست با مقامات آمریکایی تاحدی کنار بیاید. در سر میز ناهار حرف از ملاقاتش با کارتر، ترنر، رئیس سازمان سیا و سایروس‌ ونس وزیر امور خارجه بود. زاهدی در این جلسه گفت: «آخرین باری که با کارتر در کاخ سفید ملاقات کردم...
1395/11/16 15:10

مگسان دور شیرینی

شاه، در حالی که بسیار افسرده بود، در محوطۀ کاخ نیاوران قدم می‌زدند که تلفنچی کاخ اطلاع داد ژیسکاردستن می‌خواهد تلفنی با اعلیحضرت صحبت کند. ایشان گفتند: «من چیزی ندارم که به او بگویم. ما آنقدر به فرانسه خوبی کردیم، این همه کار انجام دادیم، حال نظرشان را تغییر داده و در کنفرانس گوادلوپ بر ضد من اظهار نظر کرده است.»...
1395/11/16 14:52

گفت‌ و گو با اویسی

اویسی گاهی برای دادن گزارش نزد اعلیحضرت می‌آمد و هر وقت از اتاق دفتر خارج می‌شد، عصبانی بود. روزی که شریف امامی شرفیاب شده بود، نوبت به اویسی رسید. پس از به عرض رساندن گزارش و بیرون آمدن، نزد من آمد. خیلی عصبانی و ناراحت بود...
1395/11/13 14:33

آبروداری شاه

انتشار فهرست خارج‌کنندگان ارز از سوی کارکنان بانک مرکزی ولوله‌ای در کاخ نیاوران انداخت و اعلیحضرت را بسیار متأثر ساخت. در میان اسامی افرادی که ارز از کشور خارج کرده بودند، نام تعدادی از والاحضرت شاهپورها و کارکنان دربار به چشم می‌خورد...
1395/11/13 14:17

امیرانی که فقط به درد رقاصی می‌خورند

قره‌باغی و هایزر با هم شرفیاب شدند. پس از شرفیابی اعلیحضرت به تندی به قره‌باغی گفتند: «حالا او را نزد من می‌آوری؟» من خبر دارم که او دو هفته است در تهران به سر می‌برد. از شما تعجب می‌کنم. چیزهای دیگری هم از شما شنیده‌ام، از جمله اینکه گزارش داده شده است شما با مخالفان من هم، سر و سرّی دارید و با آنها مرتباً در تماس هستید.»...
1395/11/13 11:53
40