سرو ها در باد تهیه و تنظیم: فرهاد قلی زاده

اعدام 5 هزار نفر، تنها راه نجات کشور

دوم آبانماه 1357 در حدود ساعت چهار بعدازظهر دریادار کمال‌الدین حبیب‌اللهی، فرمانده نیروی دریایی، شرفیاب شد. یک گزارش 30 صفحه‌ای با خود آورده بود. که با اجازۀ اعلیحضرت شروع به خواندن کرد. خلاصه گزارش این بود که به وی اجازه دهند ادارۀ اوضاع کشور را در دست بگیرد...
1395/10/4 15:15

کاری که پدرم نتوانست انجام دهد من می‌خواهم انجام دهم

روزی شاه از من خواست که به علی دشتی، سناتور و نویسندۀ معروف، اجازه شرفیابی دهم. دشتی پرسید، آیا لازم است لباس رسمی بپوشم؟ من گفتم لباس تیره بپوشید بهتر است. دشتی در ساعتی که برای شرفیابی تعیین شده بود آمد و چون کسی حضور نداشت او را به اتاق شاه راهنمایی کردم تا شاه به طور خصوصی با وی گفت‌و‌گو کند.
1395/9/28 14:31

رقیب‌تراشی رژیم پهلوی برای امام خمینی(ره)

وقتی پس از چاپ عکس آیت‌الله خمینی دامنۀ تظاهرات بالا گرفت، شاه متوجه آیت‌الله شریعتمداری شد و دستور داد من و بهبهانیان، رئیس ادارۀ املاک سلطنتی، نزد شریعتمداری برویم و وی را برای مخالفت با آیت‌الله خمینی تهییج کنیم! ...
1395/9/17 10:44

روزنامه کیهان و بچه‌های پرشرّ و شور

دامنه تظاهرات هر روز گسترده‌تر می‌شد و از تهران و شهرستانها خبرهای ناگوار می‌رسید. صفحات روزنامه‌ها پر شده بود از خبر تظاهرات مردم تهران و شهرستانها. در همین روزها روزنامۀ کیهان عکسی از آیت‌الله خمینی در صفحۀ اول درج کرد...
1395/9/15 09:52
40