کشف‌الاسرار

آیا ساخت گنبد و بارگاه از سوی شیعیان،‌ شرک است؟‌

«پاسخ امام خمینی(ره) به اتهام برخی از مدعیان روشنفکری»

جواب این سؤال نیز از گفته های سابق که میزان شرک را تعیین کرد به خوبی روشن و واضح شد که اگر ساختن گنبد و بارگاه برای بت‌پرستی و امام‌پرستی و پیغمبر‌پرستی باشد همانطور که بت‌پرست‌ها می‌کردند شک نیست که شرک است و کسانی که در آنجا برای پرستش و عبادت پیغمبر یا امام یا امام‌زاده می‌روند مشرک و کافرند ولی اگر برای احترام آنها باشد یا برای استراحت اشخاصی که آنجا می‌آیند باشد یا برای عبادت خدا در آنجا باشد شرک که نیست هیچ عین خدا‌پرستی و فرمان‌برداری از خداست...
1397/5/1 18:00

عوام‌فریب کیست؟

«آفرین بر شما طرّارهای یاوه‌سرا که اول با اظهار علاقمندی به دین حقیقی و عبارات جالب توجه توده را متوجه خود می‌کنید و در آخر کلام پس از چند صفحه یکسره می‌گوئید دین عبارت از راهنمائی عقل است و عقل ما هر چه فهمید همان دین...
1396/12/18 18:00

برخی روشنفکران!

«اینک بعضی از نویسندگان برای خودنمائی و اظهار روشن فکری از افکار جاهلانه ابن تیمیه پیروی کردند اینها به ادعای خود متنورالفکرند و می‌خواهند از زیر بار تقلید بیرون روند و چنین پنداشتند که از زیر بار تقلید بیرون رفتن، از فرمان قران و اسلام سر پیچیدن...
1396/12/14 16:00

دل‌سوزی و حقّ‌پرستی برخی از منادیان روشنفکری و اصلاحات دینی

... ما همه می‌دانیم که شما می‌دانید که سجده بر تربت،‌ حسین‌پرستی و شرک نیست؛‌ پس اگر شما به گفته خود،‌ مرد کار هستید و در صدد اصلاح و چاره‌جوئی هستید و راست می‌گوئید که برای دین و اصلاح جامعه کوشش می‌کنید قدمی بالاتر از این نبود که برای اصلاح کشور و صلاح ملت بردارید[؟!] یک چنین امر ساده که برای خدا مردم به خاک یا سنگ یا تربت سجده می‌کنند مورد حمله و اعتراض قرار دادید...
1396/12/12 16:20

چرا رضاخان با علما بد بود؟

در این 20 سال که به درست دوره اختناق ایران و دین به شمار می‌رفت همه دیدید و دیدیم که بالاتر هدف رضاخان علما بودند و آنقدر که او با آنها بد بود با دیگران نبود؛‌ چون می‌دانست اگر گلوی اینها را به سختی فشار ندهد و زبان آنها را در هر گوشه با زور سرنیزه نبندد تنها کسی که با مقاصد مسموم او طرفیت کند و با رویه‌هائی که می‌خواست برخلاف نفع مملکت و صلاح دین اتخاذ کند مخالفت نماید‌،‌ آنها هستند...
1396/12/7 17:56
5