نقدی بر مدخل «خمینی، روح‌الله» در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی