پاسخ به تاریخ تهیه و تنظیم: فرهاد قلی زاده

روایت محمدرضا پهلوی از جنایت شرکتهای بزرگ نفتی

[محمدرضا پهلوی]: از 1337 که شکیبائی من در برابر تحمیلات و سوء استفاده‌های شرکتهای بزرگ نفتی واقعاً بپایان رسید و ما در مقامی بودیم که می‌توانستیم با آنان جداً به مقابله بپردازیم، اندک اندک حوادث و وقایعی غریب و شگفت‌انگیز وقوع یافت...
1396/5/7 07:56
13