خردادماه 1340

1 خرداد ماه 1340

عده ای از معاونین و مدیران کل وزارت دارایی منتظر خدمت شدند/بر اثر اعتراضات دانشجویان، محل تشکیل جلسات کنفرانس بهداشتی سنتو تغییر کرد/باتمانقلیچ به نخست وزیر وکالت داد/چرا انتخابات در ایران آزاد نیست؟!/
1396/3/1 11:49
25