مطالب مرتبط با واژه 'ايران'

  جنگ اول جهانی در ایران

  روند صعودیِ وخامت اوضاع عامّه مردم ایران

  بی ثباتی سیاسی، عدم امنیّت اجتماعی و رکود اقتصادی که قبل از شروع جنگ جهانی در ایران وجود داشت، با معضلاتی همچون امراض انسانی مُهلِک و مُسری، خشکسالی و کمبود نزولات آسمانی، بروز آفتهای کشاورزی، رواج فساد مالی و اقتصادی به ویژه احتکار، و مهمتر از همه نیز مصائب منبعث از نیروهای اجنبی در خاک ایران، توأم گردیده، وضعیت زندگی اسفناکِ اکثریت مردم ایران را طی سالهای جنگ جهانی اول، بیش از پیش به سوی فلاکت و وخامت سوق داد.
  1395/7/11 13:58

  ماجرای لیندنبلات و برکناری او از ریاست بانک ملّی ایران

  بروز ماجرای محاکمه لیندنبلات در اواسط سال 1312ش را باید ناشی از تأثیرگذاریِ سه عامل،دستهای پشت پرده عناصر انگلیسی در ایران، بدبینی مفرط رضاشاه نسبت به لیندنبلات به خاطر رابطه بسیار نزدیک او با تیمورتاش، و البتّه قصور این رئیس آلمانیِ بانک ملّی و سوء استفاده او از منصب و جایگاهش دانست.
  1395/6/2 12:18

  چالشهای مردم ایران ناشی از بیماری مالاریا طی جنگ دوم جهانی

  عقب‌ماندگی جامعه، کمبود شدید امکانات رفاهی و تجهیزات پزشکی، در کنار عدم تعهّد و فقدان حسِّ مسئولیّت‌پذیری از سوی برخی طبیبان و مسئولین بهداشتی، موجب می‌شد تا اکثریت عامّه مردمکه در آن برهه زمانی در فقر و فلاکت به سر می‌بردند، درد و رنج ناشی از بیماری را بیش از پیش...
  1395/4/6 09:38

  تأثیر سوءمدیریت نظام السلطنه و برخی سران مهاجرین در تضعیف حکومت موقّت ملّی

  یکی از معضلاتی که بعضاً در تاریخ کشورمان، به ویژه در مواقع حسّاس و بحرانی، مشهود و برجسته به نظر می‌رسید، حضور افرادی نالایق و سودجو، و حتّی گاهی لایق و درستکار امّا نامناسب و بی¬تدبیر در رأس برخی جنبشهای وطنی و رویدادهای سیاسی بوده است که در نهایت موجب ناکامی و شکست آن را فراهم نمودند.
  1395/1/29 09:05

  تأثیر چالشهای حزبی و جناحی در فرآیند زوال دولت موقّت ملّی طی جنگ جهانی اوّل

  یکی از مسائل بغرنج و معضلات اساسی در فضای سیاسی ایران، طی دو دهه بعد از انقلاب مشروطه، تخاصمات حزبی و سیاسی و کینه¬جوییهای جناحی بود، که شاید بتوان گفت، مهمترین پیامدِ آن را باید در تزلزل دولتها و بی‌ثباتی سیاسی جست‌وجو نمود، و از این طریق، ضربه سختی بر نظام نوپای مشروطه وارد آورد...
  1394/9/25 14:32
5

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.