مطالب مرتبط با واژه 'قاجار'

  محمدحسن خان اعتمادالسلطنه

  محمدحسن خان (1313- 1256ق)، ملقب به «اعتمادالسلطنه»، «صنیع‌الدوله» و «مؤتمن‌السلطنه» نویسنده، و سیاستمدار نامدار عصر ناصری و صاحب تألیفات بسیاری در زمینه های گوناگون بود. مادرش «خورشید خانم» و پدرش «حاجی علیخان مقدم مراغه‌ای» ــ حاجب‌الدوله ــ فراشباشی ناصرالدین شاه و قاتل امیرکبیر بود. وی در روز 21 شعبان 1256ق، در تهران زاده شد. و از شاگردان دوره اول دارالفنون...
  1393/7/28 10:55

  محمدجعفر حسینی خورموجی

  محمدجعفر حسینی خورموجی (1301- 1225)، ملقب به «حقایق نگار» فرزند محمد بن ابوالحسن بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن حسین خورموجی، از سادات حسینی خورموج دشتستان در سال 1225ق، در شیراز متولد شد. اجدادش از زمان صفویه کلانتر ناحیه خورموج بودند و خود او نیز از جوانی این مقام را داشت. در سال 1246ق، به همراه دیگر خوانین دشتی و دشتستان و نیز بعضی از پسران میرزا فرمانفرما...
  1393/7/26 15:46

  محمدتقی لسان الملک سپهر کاشانی

  میرزا محمدتقی (1297- 1216ق) فرزند میرزا محمدعلی کاشانی از مردم کاشان بود و از اعقاب خاندانی از قراقویونلویان که در قرون 9 و 10ق، به کاشان مهاجرت کرده بودند. روایت دیگری حکایت از انتساب خاندان سپهر به میرزامهدی خان استرآبادی دارد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در شهر کاشان به پایان رساند. در آن ایام به تحصیل علوم غریبه چون رمل و هیئت و خواندن تورات و زبور و نیز تعلیم خط به ویژه نستعلیق پرداخت...
  1393/7/8 14:19

  رضاقلی خان هدایت

  رضاقلی خان هدایت (1288- 1215ق) معروف به «لـَلـِه باشی» شاعر و ادیب و تاریخنگار در زمان قاجار بود. 1 پدرش آقا هادی پسر اسماعیل کمال در زمان آقامحمد خان قاجار ریاست عمله خلوت را برعهده داشت و ظاهراً نسبش به کمال خجندی می رسیده است. پس از درگذشت آقاهادی در سال 1218ق، رضاقلی خان با مادرش به شهر بابُل نزد خویشاوندانش می رود؛ و پس از آن نزد محمدمهدی رفته و مشغول به تحصیل...
  1393/7/5 14:35

  فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 67 و 68 (پاییز و زمستان 1392)

  فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال هفدهم٬ شماره شصت و هفتم و شصت و هشتم، پاییز و زمستان 1392
  1392/10/19 00:00

  فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 64 (زمستان 1391)

  فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال شانزدهم٬ شماره شصت و چهارم، زمستان 1391
  1391/11/19 00:00

  فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 63 (پاییز 1391)

  فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال شانزدهم٬ شماره شصت و سوم، پاییز 1391
  1391/9/18 00:00

  فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 57 و 58 (بهار و تابستان 1390)

  فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال پانزدهم٬ شماره پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم، بهار و تابستان 1390
  1389/11/18 00:00

  فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 53 و 54 (بهار و تابستان 1389)

  فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال چهاردهم٬ شماره پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم، بهار و تابستان 1389
  1389/4/18 00:00

  فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 12 (زمستان 1378)

  فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال سوم٬ شماره دوازدهم، زمستان 1378
  1387/11/6 00:00

  فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 46 (تابستان 1387)

  فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال دوازدهم٬ شماره چهل و ششم، تابستان 1387
  1387/4/18 00:00
85

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.